Cílem projektu bylo oživit místní komunitu a vytvořit něco pěkného a prospěšného společnými silami. „Občané Josefova tak byli zapojeni už do samotného plánování veřejného prostranství. Za účasti architekta vytvořili společně vizuální podobu budoucího prostoru. Během září proběhly v místě dvě veřejné brigády, do kterých se zapojila řada místních obyvatel a členů zde působících spolků,“ přiblížila budování zázemí vedoucí projektu Martina Vavřínová.

V první realizační části se tedy povedlo zbudovat dominantu, jíž je přírodní amfiteátr, parkové úpravy, cesty a mostky.

Komunitní proměnu prostranství v centru obce podpořila Nadace Via v rámci svého projektu Místo, kde žijeme. Josefov je jednou z osmi obcí, které obdržely grant 300 tisíc, odbornou konzultantku a další podporu. Nadace Via provázela obyvatele obce celým procesem – od společného plánování, co na místě vybudovat, až po samotné veřejné brigády. „Podstatné je, že lidé usilují o změnu společně. Nejenže proměnili své okolí k lepšímu, ale společná práce také přispěje k celkově lepší atmosféře v jejich obci,“ říká Pavla Jenková, projektová manažerka Nadace Via.

Potřeba vybudovat zázemí pro kulturní a společenský život vyplynula ze strategického plánu obce Josefov. „Začneme příští rok stavět velké kulturní centrum s novou knihovnou a zázemím pro spolkovou činnost. A vzhledem k tomu, že je to v místě, kde v současné době probíhají kulturní setkávání, přemýšleli jsme o místě, kde by mohla probíhat dál,“ vysvětlil starosta Josefova Jan Onak. Jak doplnil, vybudování zázemí je dobrá myšlenka, která se bude realizovat několik let. Záleží na tom, jak obec získá dotační prostředky. Na jaře se pak plánují parkové úpravy, a pokud to vyjde, třeba instalace herních prvků. Už teď ale místo slouží svému účelu, za přítomnosti zástupců Nadace Via bylo zázemí slavnostně otevřeno a obec už zde vysadila i první stromky pro novorozence, což je obecní tradice.

Josefov se do projektu zapojí částkou 150 tisíc. Podařilo se také získat finanční prostředky od samotných občanů formou dobrovolných příspěvků do pokladničky, na transparentní účet obce Josefov nebo také třeba v aukci darovaných předmětů či zhotovených kreseb od místních dětí. „Pro realizační tým bylo velmi podstatné, že se podařilo zapojit místní, a to bez ohledu na politickou či jinou názorovou orientaci v obci. U plánování a společných brigád se tak sešli lidé, kteří se chtěli nebo mohli podílet na společném úsilí. Část prací odvedli také zaměstnanci obce,“ dodala Martina Vavřínová.