„Projektové zpracování je v závěrečné fázi a samotná akce bude rozdělena do několika etap. V té první chce radnice s využitím dotačních zdrojů připravit novou odstavnou plochu pro kontejnery na tříděný odpad, až v další etapě by se pak řešily dílny a zázemí místního hospodářství," potvrdil starosta Březové Miroslav Bouda.

Není prý tajemstvím, že se připravuje nová, přísnější legislativa. Podle radnice tak lze do budoucna očekávat i navýšení poplatku za odpady. „Aby bylo možno tento poplatek udržet na pokud možno přijatelné úrovni, je třeba vytvářet podmínky pro třídění," dodal starosta. Do techniky v Březové investovali, nyní je na řadě zázemí a sběrný dvůr.

Současný sběrný dvůr nemá takové parametry, jaké by si vedení březovské radnice přálo. Chybí také moderní zázemí zdejšího místního hospodářství. Březová u Sokolova se to rozhodla změnit a již letos na změně začne pracovat. Nový sběrný dvůr by tak mohl v budoucnu sloužit nejen Březové, ale i integrovaným obcím.

Areál za hasičárnou se tak ruší a vše se bude kompletně soustředit do jednoho místa. Tím bude plocha po bývalé čistírně odpadních vod, její staré části.
K Březové patří i Arnoltov, Černý Mlýn, Tisová, Kamenice, Kostelní Bříza, Lobzy a Rudolec.