Nashromáždit přes čtyřicet tisíc korun ve prospěch České alzheimerovské společnosti se podařilo dobrovolníkům v Karlovarském kraji. Jejich cíl byl jasný – získat co nejvíce prostředků pro klienty Denního stacionáře pro staré a zdravotně postižené občany a na rozvoj kontaktního místa při Farní charitě Karlovy Vary, které by mělo sloužit právě lidem s Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence.

K veřejné sbírce s názvem Pomerančový týden se přihlásili dobrovolníci v Karlových Varech, Chodově, Ostrově, Sokolově, Otročíně a Bečově. Byli to pracovníci charity a především studenti středních škol.

„Sbírka ukázala, že společnost je stále citlivá pro pomoc potřebným,“ uvedl ředitel karlovarské charity Jiří Novák. Jeho slova potvrzuje i úspěch letošní sbírky - 43 354,50 korun, což je více než dvojnásobek loňského výsledku.

Česká alzheimerovská společnost vznikala v roce 1996 na základě setkávání a spolupráce profesionálů v oboru gerontologie, kteří se zabývali problematikou občanů postižených demencí. Postupně se členy organizace stávali ti, jichž se problematika demencí zejména týká – rodinní příslušníci a pečovatelé.