Také v Bukovanech se letos uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka. Lidé v obci tak mohli potkat tři skupinky koledníků, které tvořili žáci základní školy a dospělý doprovod paní Štebelová, Stropková a Vejmělková.

„Díky štědrosti našich občanů bylo vybráno krásných 12 457 korun. Poděkování patří všem, kteří přispěli, i těm, kteří koledovali. Nejde jen o to, kolik kdo dá peněz, ale také o udržení tradice a význam tohoto svátku pro další generace,“ uvedl starosta Bukovan Miroslav Stropek.

Výtěžek sbírky půjde na adopci na dálku ve prospěch dívky z Bolívie a vzdělávací pomůcky pro děti z bukovanské mateřské školy. „Věřím, že i příští rok, který pro nikoho z nás nebude lehký, si sbírku zopakujeme a tradici udržíme,“ doplnil Stropek.