S rozdílem mají pomoci našetřené rezervy z let minulých. Vedení města zároveň zdůrazňuje, že nejsou ohroženy plánované investiční akce na rok 2022. Tento návrh rozpočtu musejí ještě odsouhlasit zastupitelé na svém prosincovém jednání.

"Město má dobrou kondici a je v plusu 320 milionů korun. Jde o rezervy z minulých let, díky dobrému hospodaření města. Proto si můžeme i v příštím roce dovolit investice," říká starostka Sokolova Renata Oulehlová. Město zároveň avizuje, že na běžné výdaje rezervy určeny nejsou.

"Běžné příjmy nám pokryjí provoz města. My na provoz města nepoužíváme úspory, nepůjčujeme si. Ten schodek je způsoben investicemi, které město vynaloží v příštím roce. Na ty je v ušetřených financích prostor," říká vedoucí finančního odboru Barbora Bardonová.

Napéct před Vánocemi bezmála tunu cukroví je dřina, říkají cukrářky
Cukrářští učni se na praxi nezastaví. Napéct skoro tunu cukroví je dřina

"Navíc město letos i vloni proinvestovalo hodně peněz," podotýká Oulehlová. Zároveň Sokolov zveřejnil i plánované akce v příštím roce. U všech chce žádat o dotaci.

Investičními prioritami města Sokolov pro rok 2022 bude devět akcí k celkové částce kolem 203 milionů korun. Konkrétně se jedná o tyto projekty:

Stavební úpravy bytového domu v ul. Chelčického, příprava území v ulici Vítězná, příprava území Jižní lom, Hrušková projektová dokumentace na vodovod a kanalizaci, opravy a investice komunikací (například Lidické nábřeží nebo Slovenská ulice a ulice K. H. Borovského), dále parkovací plochy, projektová dokumentace u parkovacích domů a chybět nebudou ani opravy a investice do školských zařízení či do sportovní infrastruktury v areálu Baníku. Pro každou akci je zvažován a vyhledáván vhodný dotační titul.

Zazděné panelové domy u terminálu v Sokolově posílá obří bagr k zemi.
Sokolov bourá zazděné domy ve vyloučené lokalitě. K zemi je posílá obří bagr

Podle zprávy finančního odboru města se vzhledem k ustáleným scénářům postupů boje s koronavirovou pandemií již neočekávají restrikce s hlubokým dopadem do ekonomiky. Proto je možné především v oblasti příjmů pracovat s pozitivním vývojem oproti schválenému rozpočtu na rok 2021. Podle odboru je ale třeba dbát na dílčí rizika, jimiž může být třeba vývoj spotřeby domácností určující výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty. Jejich výnos totiž tvoří polovinu vybraných daňových příjmů města.

Jak bylo uvedeno výše, schodek hospodaření rozpočtovaný na rok 2022 je v plné výši vyrovnán finančními prostředky města z minulých let. Zbývající část disponibilních zdrojů je zapracována jako účelově vázané prostředky, které lze využít jako finanční pojistku na případné výpadky daňových příjmů, na krytí nerozpočtovaných výdajů v souvislosti s ekonomickými hrozbami a na financování dalších investic města.