Se zdevastovanými domy u vlakového nádraží město nemůže nic dělat, protože jsou soukromé. Takovou odpověď dostali lidé, kteří jsou nespokojení se stavem nemovitostí, které podle nich dělají městu ostudu. Navíc jsou domy to první, co cestující při příjezdu do Sokolova vidí. Jde o směr z Karlových Varů. Směrem od Chebu stávaly též nevzhledné sklady. Dnes je zde možno vidět moderní dopravní terminál.

„Některé z nemovitostí město koupí a zbourá je," nastínil starosta Sokolova Jan Picka. Zastupitelé Sokolova totiž schválili odkoupení tří nemovitostí vedle vlakového nádraží. Uznali, že opuštěné objekty dělají městu ostudu. Dvě z budov mají být zbourány. Ve třetí by prý mohlo vzniknout zařízení s nějakým sociálním zaměřením.
„Budovy České dráhy již nevyužívají. Nabídková cena je 2,187 milionu korun. Dvě z nich bychom nechali zbourat a místo upravili. Velmi výrazně by to prokouklo," řekl místostarosta Sokolova Karel Jakobec. Co s budovou, která by zbyla?

Je zde možnost nízkoprahového zařízení, případně nějaké dílny, výrobny a podobně. Mluvilo se i o azylovém domu.
Azylový dům provozuje společnost Pomoc v nouzi. Podle jejího ředitele Roberta Pisára záleží vše na podmínkách. „Pokud by to přineslo rozvoj našich služeb pro klienty, tak to nelze vyloučit. Potenciál to může mít. Je třeba přemýšlet o přínosech i nevýhodách," řekl Pisár.

Prozatím však nejsou budovy převedené z Českých drah na město Sokolov. „České dráhy nám smlouvu asi třikrát vrátily, přitom ji samy navrhovaly. Bylo to zřejmě způsobené změnami ve vedení firmy. Příští rok by mohlo dojít ke vkladu na katastru nemovitostí, peníze jsou schválené a připravené," dodal Jakobec. V roce 2015 by tak mohlo dojít i k demolici nevzhledných budov. Jakobce potěšil i předběžný souhlas dopravce s odprodáním pozemků směrem k točně vlaků.