V sousedních Bukovanech oproti tomu splnili tamější zastupitelé na 80 procent všechny projekty, které plánovali. A na příští rok chtějí také stavět sportoviště. Víceúčelová sportovní hřiště postavilo Nové Sedlo díky evropským dotacím. První areál vybudovalo město v lokalitě Baníku Union. Vznilo tam oplocení celého areálu, hřiště s umělým povrchem pro kopanou, víceúčelové hřiště s umělým povrchem na nohejbal, dva sklady, asfaltová komunikace pro pěší s možností in-line bruslení či dětský mobiliář. Dotace činila 85 procent z celkových nákladů. Do druhého areálu patří také oplocení celého areálu, zrevitalizování školního dvora, víceúčelové hřiště s umělým povrchem či doskočiště a dětský mobiliář. Tento areál se nachází za 1. stupněm Základní školy v Novém Sedle. Výstavba vyšla na čtyři miliony korun.

Letošek se v Novém Sedle nesl ve znamení investic. Radnice dokončila třetí etapu revitalizace sídlišť. Na tu putovaly prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj, v příštím roce by tak měla začít ještě 4. etapa, pod kterou spadá dobudování celého areálu a výstavba komunikací. Nedošlo ovšem jen k těmto revitalizacím a opravám, město si taktéž zrekonstruovalo městský úřad, křižovatku či stropy základní školy. „Po dokončení čtvrté etapy v roce 2016 se město bude věnovat údržbě a opravám bytového fondu, který je majetkem města," řekl místostarosta města Nové Sedlo Zdeněk Pojar.

V Bukovanech se tento rok věnovali opravám, které měly obec zvelebit. Mezi ty patří například projekty pro zlepšení komunikací, parkovišť a chodníků či celkové zlepšení obce. Kromě těchto projektů obec nově vybudovala přírodní třídu, která je přínosem především pro studenty a školu.
Hlavním cílem do příštího roku bude vybudování multifunkčního sportovního hřiště, které bude sloužit nejen dětem. „Myslím, že se můžeme pochlubit také tím, že se nám za těch pár let podařilo zlepšit třídění odpadu. I když s tím budou samozřejmě vždy problémy. Dostali jsme to ovšem do linie, kdy naši občané třídí odpad ve velkém," sdělil místostarosta Vojtěch Hanzlík.

Autor: Sandra Kubíčková