Ti zastupují své kolegy, kteří si dodělávají požadované vzdělání a na své škole po dobu studií chybějí. O finance se město podělí napůl s Karlovarským krajem.

„Jedná se o projekt Karlovarského kraje, který pomáhá školám a zejména jejich zaměstnancům. Podporuje získání odborné kvalifikace učitelům středních i základních škol. Základem je pokrytí zvýšených mzdových prostředků pro zastupující učitele v době, kdy jejich kolegové absolvují státní zkoušky,“ vysvětlila starostka Sokolova Renata Oulehlová.

V případě Sokolova jde o zatím první školu a přidat se mohou další. Na 6. ZŠ studuje pět kantorů a částka pro zvýšené mzdy jejich kolegů je 125 tisíc korun. Polovinu z celkové částky zaplatí město, druhou Karlovarský kraj. Částka je pro kalendářní rok 2019.

„Za to, že nám kraj pomůže finančně, jsme rádi. Pomůže to jak školám, tak městu. Výsledkem jsou totiž kvalifikovaní učitelé, což si jistě všichni přejeme,“ dodala Oulehlová.

Žádat o finanční podporu mohou nejen základní a střední školy zřizované krajem, ale také školy zřizované obcemi.
Poskytováním příspěvku na vzdělávání se Karlovarský kraj snaží zlepšit nedostatek kvalifikovaných učitelů ve všech stupních vzdělávání. V porovnání s ostatními kraji v ČR je náš region z hlediska počtu kvalifikovaných učitelů mezi posledními.
Žádost o finanční podporu podávají písemnou formou příspěvkové organizace kraje či obcí na odbor školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje.

„Vzdělaný učitel s příslušnou aprobací by měla být samozřejmost. Realita je mnohde jiná a učitelé prostě chybí,“ říká Klára Manová, matka třináctiletého Ondry.

Škola ve Švabinského ulici má tradici v práci s matematickými talenty a žáky se zájmem o fyziku, chemii a přírodopis. Tito žáci mohou od 6. ročníku studovat ve třídě s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

Zájemci o přírodopis se mohou zapojit do práce v kroužku přírodovědném. Dále se žáci mohou v 8. a 9. ročníku přihlásit do kroužku matematiky či se vzdělávat v oblasti výpočetní techniky. Na výběr je i několik cizích jazyků.

Podle vedení školy žáci získávají širší rozhled, trvalejší a hlubší znalosti a dovednosti v přírodovědných předmětech. Projevuje se to následně při přijímání na střední školy i v dalším úspěšném studiu.