Tábory měly různé tematické zaměření a na všech s výjimkou prvního, který zasahoval do státních svátků, a tábora pro předškoláky byla kapacita naplněna. „Na všech bylo 40 dětí a bylo by jich mnohem víc, kdyby to šlo,“ potvrdila Jana Špačková, zástupkyně ředitelky DDM pro pedagogickou činnost a současně jedna z táborových vedoucích.

Právě vedoucí děti velmi nadchli. V dotazníku, který vyplňovaly vždy po skončení tábora, se slovo vedoucí v kolonce 'co se ti líbilo' objevovalo nejčastěji. „Všichni jsou pedagogové nebo alespoň studující pedagogiku na vyšším stupni,“ uvedla Špačková. Tábory nezůstaly zapovězeny ani dětem s nějakým handicapem nebo jiným omezením. „Na jednoho vedoucího připadlo 8 dětí. Mohli se tak všem dostatečně věnovat,“ vysvětlila.

Připravený program děti zaujal a bavil. Kromě vedoucích, kteří v plusových bodech vedli, v dotazníku vyzdvihly výlety, klobouky, autobus, bobování, ražení mincí či malování triček. Sportovci si nově užili hledání klíčů v Pevnosti Boyard. Novinkou rovněž byla návštěva Topgun laser game na závěr tábora.

Na posledním táboře s tématem Než zazvoní vyráběli účastníci pohlednice z prázdnin anebo třeba zdobili velké rámy, které poslouží ke společné fotografii.

Zúčastnily by se děti tábora znova? Jednoznačně. V dotazníku se dokonce objevilo: 1000krát ANO!

„Tábory se konají s finanční podporou města Sokolov, které si velice vážíme,“ poznamenala ředitelka DDM Iva Ondrejková