Zaměřili především na tu část Sokolovska, které se problematika transformace regionu týká nejvíce a nejviditelněji. Zajímá je kam se bude region ubírat v době po uhlí či jak nejlépe rozvinout potenciál Sokolovska. Nezapomněli slíbit podporu ani tradiční výrobě porcelánu anebo vývojovému centru BMW u Dolních Niv. Několik nápadů mají jistě sami senátoři. Přesto neváhali inspirovat se i v sousedním Sasku.

„Pokud chceme, aby naše regiony úspěšně prošly transformací, kterou vnímám jako velkou příležitost pro pozitivní změny, je potřeba se jí zabývat na mnoha úrovních. Propojovat důležité aktéry, komunikovat o problémech přímo v regionech. A také zvedat toto téma na celostátní úroveň. To jsou dlouhodobé cíle a účel Podvýboru a výjezdních zasedání a setkávání v regionech.“ řekl předseda Podvýboru pro regiony v transformaci a sokolovský senátor Miroslav Balatka.

Další ze senátorů Marek Hilšer podotkl, že transformace se týká jak průmyslu, tak v sobě obsahuje i další části, jako je školství nebo sociální problematika.

Hrad Loket ovládly Svatomartinské slavnosti
FOTOGALERIE: Hrad Loket ovládly Svatomartinské slavnosti

Dále jednali senátoři se zástupci firmy SUAS, kteří jim prezentovali svoje vize a transformační plány. Diskutovalo se ale také o legislativních problémech, ve kterých by mohl Senát pomoci, například o chybějící legislativě pro akumulaci energie z OZE nebo agrofotovoltaiku.

Navštívili i právě budovaný sokolovský polygon BMW. Ten vzniká na areálu o rozloze 600 hektarů a je z evropského pohledu unikátním projektem a investicí za cca 7 miliard korun, která do regionu přinese nejnovější technologie a pracovní místa. Členům podvýboru zde bylo představeno a prezentováno využití areálu pro vývoj a testování samořiditelných aut.

Následovala návštěva porcelánky Rudolf Kämpf v Loučkách, zástupce tradičního karlovarského průmyslu. Tento obor bude podpořen i ze strany kraje, například rekonstrukcí Střední průmyslové školy sklářské a keramické, která by měla více podporovat zachování tohoto kreativního odvětví v regionu. Není bez zajímavosti, že porcelánka Rudolf Kämpf dodává své zboží i do Senátu.

Při pohledu na nové trendy v potravinářství to vypadá, že budoucnost patří recyklovaným potravinám
Pivo ze splašků, sušenky z lógru. Recyklované potraviny dobývají i Česko

Po návštěvě Karlovarského kraje pak následoval společenský večer, kam byli pozváni aktéři, kteří mají k transformaci co říct – poslanci, zástupci měst, obcí, kraje, investorů, firem, školství, neziskových organizací, lázeňství a další. Účelem setkání bylo neformální propojení těchto lidí a možnost předání si informací a podnětů, které mohou k transformaci kraje přispět.

Podle senátorů se sousední Sasko potýká s podobnými problémy a výzvami. Proto se chtějí inspirovat a diskutovat o tamních řešeních a přístupech. Byl jim například prezentován kreativní průmysl Saska, který v této spolkové zemi už zaměstnává téměř stejný počet lidí jako strojírenství.

Dvoudenní cesta jak na Sokolovsko, tak i do Saska přinesla senátorům mnoho podnětů, inspirace a zajímavých setkání s mnoha lidmi. Jak se sami účastníci výjezdního zasedání shodli, budou z této cesty těžit v další práci podvýboru.