Je velmi oblíbená. Není proto divu, že zaujala porotu Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky. Senior expres byl nominovaný na zvláštní cenu MOSTY, kterou organizace uděluje již 15 let.

Národní rada podporuje aktivity druhých přispívající ke zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v České republice. Z tohoto důvodu od roku 2003 pravidelně vyhlašuje a uděluje ceny MOSTY za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch těchto osob.

„Projekt uspěl mezi sedmi desítkami návrhů a bude bojovat o titul v kategorii veřejné správy. Patronát nad akcí má Livia Klausová, která se s představiteli všech nominovaných setká v den slavnostního galavyhlášení 22. března v Praze,“ informovala veřejnost Pavla Sofilkaničová z oddělení komunikace s veřejností.

„V Sokolově mohou lidé starší 70 let či ti zdravotně postižení občané využívat službu Senior expres. Jezdí většinou k lékaři či za nákupy,“ říká místostarostka Sokolova Renata Oulehlová.

„Služba Senior expres zaujala občany města, kterým je určená, a je velmi vytížená. Zaujala i okolní města, která se nás ptají na podrobnosti. A co nás docela překvapilo, zajímali se i v německém Plauen,“ říká Oulehlová.

Službu občanům schválili zastupitelé v září 2015. Poté byly přijaty dvě zaměstnankyně na pozici řidiček a jejich mzdové náklady byly v rámci dohod až do konce listopadu 2016 na bedrech úřadu práce. Zřízení těchto pracovních pozic se velmi osvědčilo, a tak se město rozhodlo pokračovat v tom nadále a mzdové náklady platit ze svého.

Například za rok 2016 najel Senior expres přes 16 tisíc kilometrů a přepravil 4296 osob. Těmi jsou senioři starší 70 let a zdravotně postižení. Cílem jejich cest jsou v drtivé většině zdravotnická zařízení. Lidé však míří například i za nákupy. Jedna ze seniorek si díky této službě troufla po mnoha letech zamířit do jednoho ze sokolovských nákupních center.

Za jednu cestu zaplatí klient 15 korun. Nejvíce cestujících bylo v listopadu, a to 443. Nejvytíženějšími dny jsou čtvrtky, následují pondělky a středy.