Studium bylo zahájeno akademickým rokem 2007/2008, a to nabídkou dvou studijních oborů, Historie a biologie Sokolovska plus Práce s počítačem. Přihlásilo se celkem 85 seniorů ze Sokolova a okolí.

Tento zájem nastartoval spolupráci mezi Západočeskou univerzitou v Plzni, která zajišťuje Univerzitu třetího věku již 25. rokem, a Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov (ISŠTE), která poskytuje prostory pro výuku. ISŠTE letos slaví 60 let od otevření.

„Důležitou součástí U3V v Sokolově je samozřejmě samotné město Sokolov, které tuto službu významně finančně podporuje a přispívá tím zásadně k rozvoji vzdělávání. Dovolte nám proto, abychom alespoň touto cestou poděkovali městu Sokolov za dlouholetou spolupráci a přízeň,“ říká koordinátorka U3V Lucie Kopková.

Přednášky U3V by se neobešly bez lektorů, kterých se za ta léta vystřídalo mnoho. Bohužel nelze všechny vyjmenovat, přestože je jejich podíl zásadní.

Jedná se o akademické pracovníky a odborníky nejenom ze Západočeské univerzity v Plzni, ale i z ISŠTE Sokolov, odborníky z hvězdárny a planetária v Plzni, Státního archivu v Jindřichovicích, Muzea v Sokolově, lékaře a zdravotní personál Nemocnice Sokolov a další.

„Také jim bychom chtěli poděkovat za jejich ochotu a spolupráci při zajišťování odborných přednášek Univerzity třetího věku v Sokolově,“ konstatuje Kopková.

V letošním akademickém roce navštěvuje Univerzitu třetího věku v Sokolově celkem 146 posluchačů.
„Věříme, že možnost účastnit se vzdělávání se stává důležitou součástí aktivního stáří, a doufáme, že je pro všechny účastníky obohacující,“ dodala koordinátorka sokolovské U3V.