„Semináře mají pomoci starším lidem posílit jejich bezpečnost v silničním provozu, řidičům připomenout důležitost perfektní znalosti dopravních předpisů a upozornit je na změny, které v této oblasti aktuálně probíhají. Zájemci pak mohou dostat i doporučení k rekondičním jízdám a potřebné kontakty. Věřím, že semináře přispějí k tomu, aby se senioři cítili za volantem jistě a v provozu bezpečně,“ uvedl náměstek hejtmanky Petr Kubis.

Semináře se konají 23. října 2019 od 14 hodin na Městském úřadě v Sokolově. Na semináře je nutné se zaregistrovat prostřednictvím e-mailu: info@simplysafe.cz nebo na telefonu +420 607 626 898.

Akci dříve pořádala Městská policie Sokolov spolu s PČR, Besipem a úředníky z odboru dopravy. Kromě teorie čekala seniory i ostrá praxe za volantem či u počítače při testech.

Kromě novinek v oblasti legislativy zákona o silničním provozu si senioři zopakovali dopravní značky a dopravní policista odpovídal přítomným na spoustu jejich dotazů, které prokládal příklady ze své bohaté praxe. Senioři si mohli vyzkoušet nanečisto ostré testy a na závěr absolvovali jízdu zručnosti. Trénovali bezpečné couvání, podélné stání, parkování zleva i zprava a mnoho dalšího. K dispozici zde byly i takzvané opilecké brýle.

Senioři se zajímají například o interval zdravotních prohlídek či konkrétní dopravní situace.

„Zajděte si k doktorovi, nechte si změřit zrak, poutejte se, policistovi v uniformě vždy zastavte a neposlouchejte blbosti některých instruktorů v autoškole. Držte se zákona,“ odpovídal na minulých kurzech seniorům dopravní policista s bohatou praxí.