Setkání se uskutečnilo v prostorách hudební školy. Hosté si prohlédli učebny výtvarného oboru. Nejvíc je zaujal nově zrekonstruovaný půdní ateliér. Po diskuzi s paní učitelkou se dohodli na možné spolupráci mezi výtvarným oborem ZUŠ a Klubem seniorů. V sále školy jim pak zahráli žáci hudebního oboru.

Setkání vyvrcholilo společnou debatou se zástupci školy, z níž vyplynuly další možné formy spolupráce mezi oběma organizacemi.„S dětmi jsme se nesešli poprvé. Do klubu nám přicházejí žáci ZUŠ zpestřit naše společná odpoledne již několik let. Pan ředitel nám při této návštěvě ukázal nově zrekonstruované prostory výtvarného oboru, kde jsme si prohlédli zajímavou výzdobu z výrobků žáků, která dokreslovala celkovou předvánoční a pohodovou atmosféru školy. S dojetím jsme poslouchali program, který pro nás učitelé a žáci připravili,“ napsala za Klub seniorů Alena Veithová.

Žáci zahráli na hudební nástroje vánoční a lidové písně, ale i jiné krásné melodie. Na závěr si společně zazpívali píseň Bílé Vánoce a všechny účinkující odměnili velkým a zaslouženým potleskem. „Po ukončení programu jsme si popovídali u slavnostně prostřených stolů, které připravila škola, ale s několika dobrotami i náš klub. Věříme, že shledání bylo pro všechny inspirativní, a naše setkávání budeme i nadále rozvíjet. Za vánočně prožité odpoledne moc děkujeme všem ze ZUŠ,“ uvedla.