„Seniory a jejich aktivity podporujeme dlouhodobě. Aktuálně se mohou zapojit do výtvarné soutěže Věk pro nás není překážkou a každý rok také vyhlašujeme anketu Senior roku. Projekt Senior pas nabízí pestrou nabídku výhod a senioři díky němu mají možnost zlepšit kvalitu svého života, dodržovat zdravý životní styl, aktivně trávit volný čas, setkávat se s vrstevníky nebo se třeba vzdělávat. Těší nás, že se počet zapojených seniorů každý rok zvyšuje, na konci roku 2023 bylo v Karlovarském kraji 21 000 držitelů pasu. Všem přejeme pevné zdraví a mnoho atraktivních zážitků,“ uvedl radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár.

Část vyčleněného finančního obnosu bude použita na zajištění chodu a aktivit nezbytných pro fungování projektu. Těmi jsou například nábor poskytovatelů slev a výhod, vydání nových karet a jejich distribuce, provoz celoroční kontaktní linky, aktualizace webu, administrace rozšířené verze aplikace a podobně. Z další části peněz se uhradí vzdělávací akce – Den seniorů 2024, seminář genealogie, pět tréninků paměti pro seniory na určených místech v kraji a komentovaná procházka s průvodcem.

Garáže v Jižním lomu u Sokolova
Jednu z posledních garáží v lomu majitel neprodá a žádá opravu příjezdové cesty

Senior pas je určen pro osoby od věku 55 let, které mohou využívat slevy v oblasti volnočasových a sportovních aktivit, zdraví, lázeňství, wellness, cestování, gastronomie, ubytování a spotřebních nákupů. Snížené vstupné platí také do muzeí, galerií a památkových objektů.

Přehled všech slev a informace o projektu najdou zájemci na webu nebo si mohou stáhnout aplikaci Senior pas. Pomocí aplikace jsou uživatelům zasílána pravidelná oznámení o novinkách, blížících se akcích a další. Uživatelům z Karlovarského kraje jsou k dispozici také informace o složkách Integrovaného záchranného systému a v případě potřeby budou navigováni na nejbližší z těchto složek. Aplikace v běžném použití funguje bez internetového připojení, takže není potřeba Wi-Fi, ani mobilní data. Ke stažení zdarma pro operační systém Android a iOS.