„Akademii umění a kultury založili učitelé ZUŠ Habartov z vlastní iniciativy, kdy jsme se inspirovali hlavně v ZUŠ Hostivař, ale i v ZUŠ Ostrov. Cílem bylo poskytnout nejenom dětem, ale i starším spoluobčanům možnost věnovat se hudbě, výtvarnému umění, tanci a divadlu v inspirativním prostředí základní umělecké školy,“ říká ředitelka ZUŠ Habartov Anna Novotná. Habartov tak má nově další základní uměleckou školu v ČR, která propojuje vzdělávání dětí a seniorů. Studium je určené pro seniory starší šedesáti let. „Akademie je otevřena i držitelům průkazů ZTP. Pamatovali jsme i na občany starší padesáti let a zájemce mimo Habartov starší šedesáti let. Ti jsou již limitováni symbolickou částkou příspěvku na provozní náklady.“

Výuku škola zabezpečila kvalifikovanými a plně aprobovanými pedagogy z řad učitelů ZUŠ. Vyučovat se bude převážně dopoledne, formou didakticky přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk, přednášek, cvičení, seminářů, návštěv koncertů a představení, rozdělených do pololetních částí v zimních a letních semestrech. „Výuka však na základě domluvy může probíhat i ve večerních hodinách či o víkendu. Zahájíme ji už v říjnu,“ dodala.