Od října 2017 do března 2018, tak dlouho trval 1.ročník Akademie umění a kultury pro slavkovské seniory. Účastnilo se bezmála 30 seniorů, kteří absolvovali cyklus seminářů, přednášek, výtvarných, knihařských či keramických dílen. Většina setkání úzce souvisela s tím, co může nabídnout základní umělecká škola, pro některé jsme oslovili i odborníky z oblastí, o které senioři měli zájem. Nechyběla např. přednáška o historii a současnosti Karlovarského symfonického orchestru s ředitelem tohoto tělesa Mgr. Petrem Polívkou, dvě besedy s odborníkem historie PhDr.Vladimírem Bružeňákem nebo příjemné povídání o Vietnamu s Klárou Štěpánkovou a Robertem Márou. Celá akademie byla finančně podpořena městem Horní Slavkov, za což děkujeme.

Ve čtvrtek 15.3.2018 se v koncertním sále Pluhova domu v 18.30 hodin uskuteční slavnostní zakončení 1.ročníku, kde budou všem absolventům předány certifikáty o absolvování akademie a také drobné dary v upomínku, že tento 1.cyklus zdárně dokončili. Tento večer doprovodí vystoupení žáků hudebního oboru ZUŠ a je přístupný široké veřejnosti. Vzhledem k velkému zájmu z řad seniorů bude od října 2018 Akademie umění a kultury pokračovat. Témat, o která má veřejnost zájem, je velké množství. Pokud bych měl říct nejlepší pocit z celé akademie, tak je to určitě smysluplnost. Všichni účastníci projevovali velký zájem o probíraná témata a činnosti a bylo vidět, že jsou velmi rádi, že jsme akademii uspořádali.

Jan Zapf