"Školy proto společně vypracovaly plán spolupráce, který je sice primárně cílen na žáky prvního stupně, ale nezapomíná i na naše žáky devátých ročníků, kterým je umožněno na tomto programu participovat a rozvíjet tak nejen jejich komunikativní, ale i sociální, pracovní či digitální kompetence," řekl jeden z kraslických pedagogů Petr Morávek.

Školy proto plánují pravidelná společná setkání, akce, sportovní dny či on-line schůzky. První letošní akcí byla přírodovědná vycházka kolem domácího vrchu nad Kraslicemi, Hausbergu. Žáci čtvrtých tříd z obou škol prožili v doprovodu žáků devátých ročníků den plný soutěží a pohybových aktivit zaměřených především na environmentální výchovu.

Kraslická městská společnost. Na snímku instalace kogenerační jednotky
Kraslice i Cheb mají nečekaně nového podílníka ve firmě dodávající teplo

"Jednalo se o aktivity spojené s poznáváním stromů dle jejich listů a plodů, aktivity zaměřené na třídění odpadu, poznávání přírodnin, sportovní či dovednostní aktivity. Lesy v okolí našeho města jim k tomu vytvořily optimální podmínky. Všichni si den náramně užili, děti se mohly seznámit se svými vrstevníky z Německa, které v tomto školním roce ještě určitě uvidí a podniknou spolu další zajímavé akce," dodal Morávek.

V plánu je mimo jiné společný sportovní den, dětský den prvního stupně či návštěva vánočních trhů v Německu. Na programu jsou i on-line setkání či prezentace a videopohlednice z obou regionů. Spolupráce by pak měla vyvrcholit společným pobytem v přírodě.