Oficiální oslavy 50. výročí Základní školy v Nádražní ulici v Horním Slavkově se konaly o víkendu. Podle ředitele školy Karla Bernarda zorganizují na přání účastníků oslav 50 let školy další setkání za pět let.


Jaká byla na oslavách účast?
Účast na oslavách bych rozdělil na 3 části:
1) Na slavnostní akademii v kulturním domě pro bývalé učitele, žáky a občany města byl plný kinosál. Mezi významnými hosty byli například starostka Horního Slavkova Jana Vildumetzová, starostka Krásna Lenka Sidorjaková a zástupci sponzorů. Z pedagogů se zúčastnili například čtyři bývalí ředitelé školy, Jiří Dostál, Ladislav Mráček, Jiří Zajíček a Jiří Červenka. Na závěr akademie vystoupil bývalý žák školy Eduard Zubák se svou partnerkou. Ohlas na akademii z řad občanů byl velmi kladný.
2) Další částí byl slavnostní oběd v budově školy. Školní jídelna byla pro tento účel slavnostně upravena. Oběda se zúčastnilo 51 bývalých i současných pedagogických pracovníků.
3) Třetí částí pak byla prohlídka školy bývalými žáky a bývalými pedagogy. Návštěvníci se mohli podívat do obou budov školy. Návštěva byla velmi pěkná. Po chodbách byly vidět skupinky bývalých učitelů a jejich žáků s tradiční otázkou: „A ty jsi kdo?“, „Vy jste p. učitel, učitelka…?“


Co bývalí učitelé, jaký měli pocit z návštěvy bývalého pracoviště? Co se podle nich změnilo a co zůstalo stejné?
Bývalí učitelé, kterých přišlo 34, hodnotili setkání nejčastěji slovy: „Cítíme se tady jako doma, jako kdybychom odešli včera. Změnilo se vybavení, modernizovaly učebny, fasáda, střecha, ale kolektiv je stejně skvělý a přijal nás velmi srdečně.“


Co bývalí žáci, přišlo jich hodně?
U stěny historie školy, kde je 51 obrazů, se někdy nedalo ani projít.


Za padesát let, co škola existuje, se určitě změnilo hodně věcí. Mohl byste ale vyjmenovat nějaké výraznější změny, které školu posunuly kupředu?
Za padesát let vybrat podstatnou změnu je velmi obtížné, ale vybral bych například modernizaci kotelny, počítačovou učebnu, plastová okna, novou fasádu či střechu nebo internet do tříd a školy.


Vydrží škola ještě dalších padesát let?
Podle ohlasů návštěvníků by dalších 50 let měla ještě vydržet. Její uzavření by bylo obrovskou škodou. Vše ale závisí jen na počtu dětí. Ten by však měl v příštích letech růst.


Jaké další akce chystáte?
Další akce tohoto typu, které chystáme, jsou akademie v červnu 2008, zápis dětí do 1. tříd včetně dne otevřených dveří a již zmíněné přání účastníků oslav zorganizovat setkání za dalších pět let.