Velkou část Sokolovska pokryla vrstva sněhu a teploty stále více padají dolů. Pro stavbaře a řemeslníky, kteří pracují venku, to znamená, že budou muset zvolit takový způsob práce, jaký jim počasí dovolí. I tak ale někteří hlásí, že v započatých projektech budou moci dále postupovat.
„V případě naší obce budeme pokračovat ve stavbě lesoparku, kde se dokončují zemní práce. Pro jarní období tu již zůstane jen osázení zbytku dřevin, zejména jehličnanů, keřů, a dále potom zatravnění ploch,“ sdělil starosta Vintířova Jiří Ošecký.

Obec v těchto dnech také upravuje plochy u č.p. 179, kde vznikají nové cesty a parkoviště. „Začínat se bude také s chodníky. Vše by se mělo připravit tak, aby se v jarních měsících daly položit živičné povrchy a nově upravené prostory osázet dřevinami a vše zatravnit,“ popsal plánovaný postup prací Ošecký. Nic dalšího, kromě drobné údržby chodníků v obci, zatím nerozjíždíme a připravujeme nové projekty pro další roky,“ doplnil starosta.

S příchodem zimy práce neutichnou na mostě přes řeku Ohři u Transmotelu. Jeho rekonstrukce je součástí budované rychlostní silnice R6 mezi Novým Sedlem a Sokolovem.
„Když udeří na čtyři měsíce krutá zima, napadnou dva metry sněhu a bude minus dvacet stupňů, tak to pro nás může znamenat problém. Jinak během rozumného zimního počasí se dají některé práce normálně realizovat,“ uvedl vedoucí projektu Zdeněk Rozsypálek.

Technické služby v Chodově hlásí, že veškeré stavební akce mají téměř hotové. „Chybí jen drobnosti, které bez problémů stihneme dokončit i v případě nepříznivého počasí,“ prohlásil jednatel Chodovských technicko-ekologických služeb Rudolf Pocklan. V listopadu tu například dokončili chodník v Poděbradově ulici, který propojil dva stávající, na sebe nenavazující chodníky, a to včetně úpravy veřejného osvětlení. „V současné době je požádáno o zahájení kolaudačního řízení,“ poznamenal Pocklan.