Obyvatelé ulic Tovární, Palackého a Školní se tak dočkají zásadní proměny této lokality. Radnice má již připravený projekt od architektů. Cílem revitalizace sídliště je ho oživit.

Revitalizace je rozdělena do pěti etap. V opravách se pak bude pokračovat podle dalších finančních možností města. Celková cena realizace dosahuje k 12 milionům korun. „Návrh architektů počítá s řadou novinek. Např. dominantou plánovaného dětského hřiště má být pirátská loď, chybět nemá pětimetrová lanová pyramida a menší herní prvky," prozrazuje Martin Polák, mluvčí města Chodova.

Chodovské sídliště se nedočká pouze herních prvků a hřiště pro nejmenší obyvatele, v projektu se nacházejí i další nové prvky, mezi které patří například celý mobiliář, který budou tvořit lavičky, pergola, netradiční multifunkční stojany na kola, koše s pytlíky na psí exkrementy a i klasické odpadkové koše.
Novinkou pro celé sídliště bude nejen závěsná lávka, která bude sloužit pro pěší a povede přes Chodovský potok, který se nachází poblíž chodovského sídliště, ale také se obyvatelé dočkají přírodní posilovny, která bude sloužit všem věkovým skupinám. Přírodní posilovna se bude nacházet v klidnějším bloku sídliště.
Revitalizace chodovského sídliště se neponese pouze v duchu novinek, ale změn se dočkají i chodníky.

Autor: Sandra Kubíčková