S provozem podniku Czech Silicat v Horním Slavkově, který se zabývá výrobou mikromletých silikátových surovin, nejsou spokojeni někteří tamní obyvatelé. Už několik měsíců si na internetových stránkách města stěžují, že jim vadí jemný prach poletující v ovzduší. Podle kritiků opakovaně unikal právě z tohoto podniku, jenž sídlí na okraji obce v blízkosti věznice.

„Parkuji nedaleko mlýnice a již několikrát se mi stalo, že jsem měl bílé auto od pískového prachu, který poletuje po okolí z této mlýnice. Stačí párkrát pustit stěrače s prachem na skle auta a můžete si jít nechat vyměnit čelní sklo. Je to totiž pěkné brusivo a dostane se všude, prevít,“ stěžoval si v dubnu letošního roku pisatel Carlos. „Prach poletuje nejen v okolí mlýnice, ale téměř všude, kam ho vítr zanese. Nejvíc je postižená oblast sídliště a lokality Nad Výtopnou, kde tento prach najdete na listech stromů,“ připojil se k debatě Jan Diehl.

Další stížnosti se objevily v červnu. „Opět nás krmí tunami prachu. Ptám se, kde je náprava, aby se to neopakovalo?“ ozval se Petr Černý. „Opět jsem měl bílé auto od prachu z mlýnice. Budu požadovat náhradu za neustálé mytí auta a také za zničené čelní sklo od toho šmirglu. Jste snad slepí? Běžte se podívat,“ zlobil se Carlos.

Do problému se vložilo vedení města a zahájilo jednání s Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) Plzeň, zda by bylo možné v okolí podniku provést dlouhodobější měření nebo jiná opatření pro monitorování prašnosti z mlýnice a zjistit objektivně tvrzení všech dotčených stran včetně případných odstranění závad. „Autorizovanou zkušebnou bylo provedeno měření prašnosti. Výsledky měření, jak měření prachu ve venkovním prostředí, tak i z filtrace sušení a filtrace provozů a dopravních cest, neprokázaly, že by byly porušovány přípustné limity,“ vysvětlil Bohumil Beran z Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Horní Slavkov.

„Tato firma, která v Krásně těží živec, ho v mlýnici rozemele na píseček a ten pak prodává na sanitární keramiku. Jedná se o solidní společnost, jež dělá maximum pro to, aby byl problém s únikem prachu vyřešen. Pokud občané znovu přijdou a budou mít důkaz, tak my jako město celou situaci znovu prověříme,“ konstatovala starostka města Jana Vildumetzová.

Česká inspekce životního prostředí se záležitostí skutečně zabývá. Více informací redakci Deníku podala Petra Přesličková z Oddělení ochrany ovzduší ČIŽP Plzeň – pracoviště Karlovy Vary.
„Důvodem stížností zřejmě byl únik prašnosti z komína filtru odprášení mlýna způsobený poškozením filtračních hadic v letošním roce,“ uvedla Přesličková s tím, že dle sdělení zástupce provozovatele byla tato závada neprodleně odstraněna a poškozené filtrační hadice byly vyměněny. „Z jednání se zástupcem společnosti dále vyplynulo, že dalším důvodem podnětu mohl být nestandardní stav, kdy občas dochází k náhlému, lavinovitému uvolnění jemných částic z provozního sila, které dopravní cesty nejsou schopny odvézt. Pokud k této situaci dojde v době, kdy je plněna autocisterna při nutně otevřených vratech výrobní haly, může přitom dojít k jednorázovému úniku prašnosti do venkovního ovzduší,“ doplnila Přesličková. Současně konstatovala, že provedenou vizuální kontrolou technologického zařízení, včetně systémů odprášení, nebyly zjištěny závady. To ale není všechno, ČIŽP plánuje v podniku další neohlášenou kontrolu.

A jak na stížnosti reaguje vedení firmy? „Stát se může cokoli. V tomto případě mohlo dojít k selhání lidského faktoru. Určitě ale nejde o systémovou chybu,“ odpověděl jednatel Czech Silicat v Horním Slavkově Miroslav Kolbasa. Ten říká, že podnik je vybavený moderní technologií a výroba je neustále sledována počítači. „Provádí se tu také pravidelná měření,“ podotkl. To potvrdil i jeho kolega Zdeněk Chlebuš. „Z komína vychází vodní pára. Také tam je měřič prachu. Věřte, že eviduje méně prachu, než je normálně v okolí,“ zmínil Chlebuš.

Jak celý proces funguje, se může přesvědčit i sama veřejnost. A to v sobotu 4. září při dni otevřených dveří. „Lidé se mohou ptát na vše, co je zajímá. Mnoho obyvatel města totiž ani pořádně neví, co se u nás vyrábí. K dispozici jim budeme od 8 do 12 hodin,“ dodal Kolbasa.