Poslední nabídka Ředitelství silnic a dálnic za pozemky určené pro stavbu nové rychlostní silnice R/6 je 80 korun za metr čtvereční. Loket vlastní 40 tisíc metrů těchto pozemků a zastupitelé dali jednoznačně najevo, že za tuto cenu svůj majetek neprodají.
„Vycházím ze zveřejněného přehledu cen, kdy se průměrně pohybují mezi 500 až 1000 korunami za metr čtvereční,“ tvrdí starosta Lokte Jaroslav Hlavsa. Konečnou cenu, na kterou by město bylo ochotné přistoupit, ale neuvedl. „Ta samotná částka není důležitá. Spíš ta sazba,“ dodal. V případě výkupu pozemků pro stavby typu silnic je ale možné, že ředitelství vyvlastní tyto pozemky za cenu v místě obvyklou. „Je to ve hře,“ připustil starosta s tím, že musí především hájit zájmy města s péčí řádného hospodáře.
Podle hejtmana Karlovarského kraje Josefa Pavla může toto rozhodnutí způsobit zbrždění nebo dokonce zastavení stavby silnice. „Je to riziko a podle toho zvýším svůj tlak na dotčené starosty, aby si uvědomovali, co je v sázce,“ řekl Pavel.
Na dotaz Deníku, jak bude Ředitelství silnic a dálnic tuto situaci dál řešit, jsme stále nedostali odpověď.