Město Loket prodá pozemky, na kterých se bude stavět nová čtyřproudová silnice R/6. Takové je poslední rozhodnutí zastupitelů. Ještě než podepíše kupní smlouvu, musí ale určit cenu. Právě kvůli nízké ceně, za kterou Ředitelství silnic a dálnic pozemky pro stavbu vykupovalo, odmítl Loket svých 40 tisíc metrů čtverečních prodat. Nyní se konečně s ředitelstvím dohodli, i když zatím ne na konkrétní částce. Tu stanoví dva znalecké posudky.
„Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemkových parcel ve vlastnictví města Loket pro výstavbu rychlostní silnice I/6 v úseku Jenišov – Nové Sedlo a v úseku Nové Sedlo – Sokolov organizaci Ředitelství silnic a dálnic za cenu stanovenou dvěma znaleckými posudky jako cenu obvyklou. Posudky budou zpracovány ke dni uzavření kupní smlouvy s tím, že pokud se závěry znaleckých posudků budou lišit, bude kupní cena určena jako jejich aritmetický průměr,“ zní usnesení zastupitelů.
„Na základě osobních jednání s městem Loket bylo dohodnuto, že výše uvedené posudky budou zadány ke vypracování začátkem roku 2008 a to z toho důvodu, že se předpokládá změna vyhlášky o oceňování a současně vydání nového Seznamu zboží s regulovanými cenami pro rok 2008,“ uvedla na dotaz Deníku mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martina Vápeníková.
Ředitelství nabízelo za pozemky 50 korun za metr čtvereční. Zastupitelé v minulém volebním období pak v dubnu loňského roku odhlasovali, že budou požadovat cenu 100 korun za metr čtvereční. V říjnu letošního roku ale nové zastupitelstvo odsouhlasilo, že Loket bude chtít za své parcely 450 korun za metr čtvereční. Podle mluvčí Ředitelství silnic a dálnic bude cena obvyklá nejspíš kolem hranice sta korun.
S cenou, za kterou prodat pozemky pro stavbu silnice, vyčkává také Novém Sedlo. Starosta David Cervan už dří ve uvedl, že počká na novou vyhlášku.