Několik nadšenců s lucerničkami či petrolejkami čekalo v sobotu na příjezd rychlíku na sokolovské nádraží. Přijeli v něm totiž skauti, kteří dovezli Betlémské světlo. Během krátké zastávky ve stanici si přítomní nechali zažehnout svůj plamínek a poté ho odnášeli do svých domovů pro ostatní.

„Přijel jsem dnes do Sokolova pro Betlémské světlo z Jindřichovic. Lidé, kteří budou mít zájem odnést si ho domů v lucernách, mohou přijít do jindřichovického kostela v úterý 23. prosince od 16 do 18 hodin," řekl jeden z přítomných Jan Sebján.

Myšlenka předávání Betlémského světla vznikla v Rakousku jako součást charitativní akce. Skauti však světlo nerozvážejí jen vlakem, ale přinášejí ho zejména do kostelů, na náměstí měst, radnice a také do domovů našich spoluobčanů. Zde se již mezi skauty zapojuje veřejnost, občané z farních rad, ale i jednotlivci, kteří se chtějí zapojit do této akce.

Mít doma betlémský plamínek a nenechat ho zhasnout po dlouhé cestě pro ně znamená stát se součástí nekonečného řetězu domovů propojených symbolem naděje a duchovního poselství vánočních svátků. Stát se poslem pokoje, přinést toto světlo jako dar lidem ve svém okolí a zapojit se do velké rodiny lidí dobré vůle.
K nám se Betlémské světlo dostalo hned po pádu čtyřicetileté komunistické vlády v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze.

V roce 1990 se s myšlenkou Betlémského světla seznámili brněnští skauti a již na podzim téhož roku začali připravovat českou verzi této celosvětově známé akce.