Letošním rokem se veřejně stávají skauti z chodovského střediska Jestřáb patronem veřejné sbírky Pomozte postavit Martínka na nohy. Akce potrvá celý rok, oficiálně započne při ukončení adventu v Chodově. Pod pokličku střediska dovolila čtenářům nahlédnout zástupkyně vedoucí Jestřába Šárka Chocová.

Mohla byste se nám představit a prozradit, jaká je vaše pozice v Jestřábu?
Já jsem v současné době zástupkyní vedoucí střediska Jestřáb a pomáhám také vedoucí oddílu Světlušek a Vlčat Veronice Plechové.

Proč se vaše středisko jmenuje právě Jestřáb?
Jestřáb byla skautská přezdívka spisovatele Jaroslava Foglara.

Kdy Jestřáb vznikl a kdo byl jeho zakladatelem?
První setkání „ilegálních" skautů se uskutečnilo již v listopadu 1989, středisko jako takové vzniklo až v lednu 1990. Zakladateli byli Antonín Čáslavský, Přemysl Šorm a Jaroslav Fiala.

Co vás vedlo k založení Jestřába?
Skautské středisko Jestřáb bylo v Chodově založeno již v roce 1947. Bohužel o 3 roky později byl Junák – český skaut oficiálně zrušen. Členové Junáka v Chodově, stejně jako tomu bylo v celé zemi, však pracovali a předávali si skautskou myšlenku dál, ovšem ilegálně.

O čem vlastně skaut je?
Z mého pohledu je skauting něco jako životní názor. Hrát fér, být týmový hráč, ale zároveň zodpovědný sám za sebe. Na základě těchto hodnot vedeme děti v oddílech hlavně k tomu, aby byly schopné si najít své místo v životě. Celý skautský program je založen na kamarádství, zážitcích, zábavě a především na aktivní činnosti dětí i dospělých.

Kdo všechno se může ke skautu připojit?
V podstatě kdokoliv, pokud sdílíte skautské hodnoty a máte chuť se aktivně zapojit do aktivit kteréhokoliv skautského střediska, přijďte mezi nás. Já sama jsem se stala členkou skauta až ve svých 35 letech.

Má skaut nějaké oddíly, dle čeho se dělí?
U nás v Chodově pracujeme s oddílem Veverek a Rysů, sem spadají dívky a chlapci v rozmezí 6 až 11 let. Dále tu máme Apače, to je věková kategorie od 12 do 15 let. Pravidelně se také schází oddíl roverů. Děti se tedy dělí podle věku. Benjamínci jsou nejmladší od 5 do 7 let, světlušky a vlčata jsou pak od 8 do 11 let. Konečně skauti a skautky v rozmezí 12 až 14 let a nakonec roveři a rangers, ti jsou nejstarší a věkové rozmezí je od 15 do 25 let.

Kolik členů čítá středisko Jestřáb v Chodově, jsou to převážně děvčata, či chlapci?
V roce 2015 bylo zaregistrováno celkem 45 členů. A s pohlavím je to půl na půl.

A jaká věková kategorie to většinou bývá?
Obvykle převažují děti z kategorie světlušek a vlčat, ale letos máme více skautů a skautek.

Pořádáte nějaké akce?
Pokud myslíte kromě každotýdenních schůzek oddílu, tak ano. Jednou měsíčně děláme celodenní nebo víkendové výpravy do různých středisek. Samozřejmě taky děláme letní tábor a naše středisko taktéž pořádá akce pro veřejnost. Akce pro veřejnost trvají od ledna až do prosince.

Existují nějaké soutěže určené pro skauty?
Existují celostátní soutěže. Závody světlušek a vlčat. Nebo závody pro skauty a skautky. Oba závody pořádají jednou za dva roky, probíhají krajská a celostátní kola.

Mluvila jste také o pořádání letního tábora. Vede se každý rok ve stejném duchu, nebo se mění?
Co se týče táborů, tak každý rok připravujeme jinou celotáborovou hru, chcete-li táborový rámec. Minulý rok 2014 to byla cesta do pravěku a na 2015 si děti samy vymyslely téma 2. světové války. Snažíme se hledat témata, která děti baví. Důležité je, aby se v rámci táborové hry dozvěděly a naučily něco nového. Letos se děti nejen dozvěděly o této historické etapě něco jiného než ve škole, ale naučily se také pět různých způsobů šifrování.

Může se tábora zúčastnit i veřejnost?
Jistě, rádi uvítáme nové účastníky.

Chodila jste i vy do skautu?
Jako dítě ne. Začala jsem skautovat až 2 roky po svém synovi.

Pomáhá skaut i v nějakých organizacích či třeba důchodcům?
V letošním roce se stáváme patronem veřejné sbírky. Celá akce Pomozte postavit Martínka na nohy bude veřejně vyhlášena při ukončení adventu v Chodově a bude trvat celý rok.

Autor: Sandra Kubíčková