Ani pokuta ve výši 50 tisíc korun neodradí některé lidi od zakládání černých skládek. Právě na ně si v poslední době posvítili chebští strážníci. Díky stále lepší spolupráci s občany se jim v těchto dnech podařilo přistihnout i několik pachatelů.
„Na základě oznámení občanů jsme zjistili občana vietnamské národnosti, který založil černou skládku za Chebem směrem na Pelhřimov,“ uvedl ředitel chebských strážníků Jiří Šmolík. Strážníci také vědí, kdo je původcem skládek v Tyršově ulici nebo mezi obchodním domem Hypernova a Valdštejnovou ulicí.

„V Tyršově ulici to byla majitelka bytu, která vyházela věci přímo z okna. U Valdštejnovy ulice to byl vietnamský občan, který má prodejnu v bývalé Jednotě. Vyvezl sem stavební suť,“ dodal Šmolík.

Strážníci u těchto nepořádníků mimořádně nepřistoupili k blokovým pokutám. Viníci budou mít mnohem větší problémy. Čeká je správní řízení na odboru životního prostředí v Chebu a vietnamský obchodník bude muset leccos vysvětlovat i pracovníkům stavebního úřadu. „Jedná se o tak závažné přestupky, že bloková pokuta je málo,“ zdůraznil ředitel městské policie.

„Za černou skládku mohou fyzické osoby zaplatit až 50 tisíc korun. U právnických osob se tato částka zvyšuje až na 300 tisíc korun,“ sdělila Kateřina Vébrová z odboru životního prostředí chebské radnice. Napoprvé úředníci viníkům dávají pokuty nižší. Při opakovaném přestupku ale zakladatelům černých skládek hrozí vyšší pokuty. Padesátitisícovou sumu podle dostupných informací zatím ještě nikdo nedostal.

Podle mnoha Chebanů je situace s nepořádkem v Chebu alarmující. Jako příklad často uvádějí například Evropskou ulici, která je jednou z nedůležitějších dopravních tepen města. „Parčík pod tiskárnou na Evropské je každou chvíli plný papírových obalů a dalších odpadků. Navíc si z něho spousta lidí dělá veřejné záchodky. Často to tam vypadá ostudně. Pořádek nikdy dlouho nevydrží. Zajímalo by mne, co si o nás asi cizinci pomyslí, když tudy projíždí,“ postěžoval si Aleš Král z Chebu.

Další problémy jsou podle obyvatel města třeba ve dvorních traktech některých domů v Dukelské ulici nebo okolo popelnic či kontejnerů, které jsou často přeplněné.
Chebští zastupitelé ale na svém posledním jednání schválili záměr vyvážet kontejnery s papírem a plastovými lahvemi častěji. A to i přesto, že město za tuto službu zaplatí o celý jeden milion korun navíc.