V rámci projektu je naplánováno vybudování dešťové kanalizace a dvou retenčních nádrží o celkovém objemu 40 metrů krychlových. Dešťovou vodu zachycenou v retenční nádrži škola využije na zalévání zeleně, popřípadě na kropení zpevněných ploch a ochlazování okolního prostředí. Systém zadržování vod se využije i při výuce, například při vysvětlování koloběhu vody nebo ochrany životního prostředí. V rozpočtu města je celkem půl milionu korun na projekty související s efektivním hospodařením s dešťovou vodou.