Odborná výuka je pro přípravu každého žáka technického oboru podstatnou částí jeho studia. Integrovaná střední škola v Sokolově přikládá právě výuce odborných předmětů, odbornému výcviku a praxi žáků maturitních oborů velký význam. Systém přípravy je náročný a potřebuje systematický přístup.

„Všichni žáci učebních oborů jsou první rok povinně pod dohledem učitelů odborného výcviku, kteří je celý týden připravují v dílnách," nastínil ředitel školy Pavel Janus. Učí je číst technické výkresy, orýsovat materiál, volit správné nářadí a náčiní pro opracování. Učí je řezat, ohýbat, vrtat, spojovat, pájet, lepit, montovat jednoduché části. Ve druhém ročníku už škola žáky může umístit do firem, k reálným zaměstnavatelům, se kterými má ISŠTE Sokolov pevné smluvní vztahy.

Na 77 smluvních a proškolených zaměstnavatelů umísťuje žáky i ve třetím ročníku. K základní odměně za produktivní práci firmy přidávají i různé progresivní benefity.
U žáků studijních oborů se v odborné praxi jedná o tři hodiny týdně, kdy se žáci připravují v dílnách a laboratořích měření. Elektrotechnici měří elektrické veličiny, připravují tištěné spoje a obvody.

Žáci oboru Strojírenství a Silniční doprava měří vlastnost materiálů, zkoumají veličiny a charakteristiky kovů a ostatních hmot. Stavebnictví věnuje díl své praxe laboratornímu zkoumání a měření stavebních hmot (písky, cementy, betony, výztuhy).

ICT měření jsou plně v režii jedniček a nul. Hardware a software jsou rozebírány na díly a opět trpělivě odborně skládány.
Důležitým motivačním stimulem jsou pro studenty stipendia. „Škola každoročně vyplácí žákům prospěchová i oborová stipendia. Žáci si mohou ročně vydělat až 9 tisíc korun za předpokladu, že studijní průměr dosáhne stanoveného limitu. Stipendistů je ve škole mnoho. Nejde to ale samo, musí se prostě učit," dodal Janus. 

Obory v ISŠTE:

Studijní obory (maturita)
Strojní:
Dopravní prostředky Strojírenství
Elektrotechnické:
Elektrotechnika Ekonomické:
Ekonomika a podnikání
Veřejnosprávní činnost Stavební:
Stavebnictví
Učební obory (výuční list)
Strojní:
Mechanik opravář motor. vozidel
Obráběč kovů
Strojní mechanik
Elektrotechnické: Elektrikář
Stavební:
Instalatér, Zedník