Až sto milionů korun. Tolik bude stát dostavba 2. základní školy v Dukelské ulici v Kraslicích. Zastupitelé už také vybrali variantu, jak škola bude vypadat. Město teď začne shánět dotace.ZÁKLADNÍ škole v Dukelské ulici se uleví. Žáci potřebují nové třídy, aby se nemuseli o přestávkách přesouvat. Radnice počítá s investicí sto milionů korun.

Zastupitelé minulý týden vybrali konzervativnější variantu. Nezvítězila tak podle starosty Kraslic Romana Kotilínka modernější a dynamičtější koncepce. „Zvítězila nakonec konzervativnější koncepce před moderní, dynamickou. Mě osobně to mrzí, protože Kraslice tak přijdou o šanci mít na svém území něco nového a neotřelého, něco, co mohlo směle aspirovat na titul Stavba roku Karlovarského kraje. Ale toto rozhodnutí většiny zastupitelů respektuji," řekl starosta.

Důležitější podle jeho slov ale je, že díky dostavbě se škola po dlouhých letech dočká většího komfortu. „Dnes jsme v této škole v situaci, kdy kmenové třídy jsou umístěny v odborných učebnách a to pak vyvolává neustálou nutnost přesouvání žáků o přestávkách. Některé třídy jsou v nevyhovujících prostorách, nebo dokonce i mimo budovu školy, a to v přilehlé družině. Navíc do školy dnes dojíždí na šest desítek žáků z Rotavy a Oloví. Dnes by velký organizační problém přinesl i příchod jediného žáka do třídy, která je nyní kapacitně zcela zaplněna. To jsou hlavní důvody, které nás vedou k dostavbě nového pavilónu," pokračoval Kotilínek s tím, že součástí dostavby je také výstavba nové, moderní tělocvičny, kterou dnes škola postrádá, a žáci se tak musejí přesouvat do místní sokolovny. „Počítáme s investicí zhruba 100 milionů korun. Dostavbu budeme muset rozdělit alespoň do dvou etap, protože tak velký objem finančních prostředků na dostavbu najednou nebudeme mít k dispozici. Nyní bude následovat vyhlášení veřejné soutěže na zhotovení projektové dokumentace a také sledování dotačních výzev. Současně bude město také kumulovat v rezervě finanční prostředky pro realizaci stavby," doplnil.

Kraslice mají dvě základní a jednu speciální školu. Do základní školy v Havlíčkově ulici radnice investovala desítky milionů v uplynulých letech. Stala se tak dominantou této ulice.