Ve škole se uskutečnil projektový den, při kterém žáci procházeli jednotlivými přednáškami a workshopy, které byly tematicky zaměřené na vznik Československa a na konec první světové války. Informace o regionu pomohl žákům přiblížit i historik Miloš Bělohlávek, který svým poutavým výkladem zaujal všechny posluchače. Projektový den završil před budovou prvního stupně základní školy happening, při kterém školáci společně s učiteli zasadili „Lípu republiky“ a do země zakopali časovou patronu s informacemi o současném dění ve škole a ve městě.Školáci vysadili Lípu republiky.

„Lípa republiky není prvním stromem, který byl u příležitosti vzniku republiky zasazen. Před školní budovou je již vzrostlý strom, který byl zasazen v roce 1968 u příležitosti 50. výročí vzniku republiky,“ uvedla pamětnice a učitelka Božena Petříková.
Žáky při akci přišla podpořit i starostka města Věra Baumanová, která si s účastníky také zazpívala píseň Ach synku, synku a státní hymnu.

„Celá akce se stala důstojnou oslavou takto významného výročí a všichni doufají, že se za padesát let sejdou u vyzvednutí umístěné časové kapsle,“ řekl ředitel školy Josef Sekyra.