Musejí však stejně úspěšně udělat přijímací řízení a pak jsou přemisťováni do věznic, kde se výuka koná.

HORNÍ SLAVKOV

Ve Věznici v Horním Slavkově se koná vzdělávací kurz, kde si odsouzení doplňují a oživují vzdělání v rozsahu základní školní docházky. „Řada z nich neukončila řádně ani povinnou školní docházku. V současné době navštěvuje tento kurz 24 odsouzených,“ uvádí mluvčí Věznice Horní Slavkov Jiří Hrubý. Podle něho má studium na vězně kladný vliv. „U řady studujících lze pozorovat kladný posun v dosažených znalostech či dovednostech. Připravujeme už opakovaně svářečský kurz pro 6 až 12 odsouzených, který je ukončen státní závěrečnou zkouškou. Pro tento kurz máme k dispozici plně vybavené dva svářecí stoly a učební místnost. Další rekvalifikační kurzy zajišťujeme pro odsouzené ve spolupráci s Úřadem práce v Sokolově či s některou z neziskových organizací. Patří sem kurz obsluhy křovinořezu, práce s motorovou pilou či obsluha vysokozdvižného vozíku,“ popisuje Jiří Hrubý. Odsouzení mají v Horním Slavkově i jiné vzdělávání, aby si uměli poradit v různých životních situacích po propuštění z vězení. „Tyto aktivity probíhají jako každodenní práce odborných zaměstnanců oddělení výkonu trestu. Z nich lze namátkou jmenovat právní minimum, dluhovou poradnu, rizika závislostního chování, společenskou výchovu, základy práce s PC, výuku jazyků a podobně. Pozornost je také věnována odsouzeným cizím státním příslušníkům, kteří navštěvují kurz českého jazyka,“ upozorňuje Jiří Hrubý.

KYNŠPERK NAD OHŘÍ

Studující vězni jsou i v kynšperské věznici. „Přemístili jsme jich 17 do jiných věznic z důvodu studia ve školských vzdělávacích střediscích vězeňské služby. Další se vzdělávají v rámci projektů organizovaných jinými subjekty,“ říká mluvčí kynšperské věznice Petra Bělíková.

OSTROV

V ostrovské věznici není ani jeden vězeň, který by studoval. Nemají tam školicí středisko a o vzdělávání není zájem. „V současnosti nemáme ani žádného mladistvého, který by měl povinnost dokončit základní školu. A co se týká středních škol, tak tam by odsouzený musel v případě zájmu složit přijímací zkoušky, musel by být na školu přijat a pak by byl pravděpodobně přeložen do věznice, kde může školu studovat. Ale to jsou jen dílčí věci, těch podmínek, které musí odsouzený splňovat, je daleko více. Je to třeba délka trestu, spáchaná trestná činnost a tak dále,“ vysvětluje Jan Šula, vedoucí výkonu vazby a trestu Věznice Ostrov.

PLZEŇ

Zhruba stovka vězňů přešlapovala včera ráno na chodbě plzeňské věznice na Borech, ve které zájem naopak vzrůstá. „Dnes je lidí, kteří umí dělat se železem a něco užitečného z něj vytvořit, stále méně. To, že člověk něco umí, nám dává příležitost si sebe daleko více vážit. Držím palce, aby se vám tenhle, byť možná malý krok, povedl,“ uvedl plzeňský biskup Tomáš Holub v místní učebně. „Doba, která nastává, je nakloněná řemeslům. Berte proto studium jako šanci, že se můžete po výkonu trestu posunout dál a zvýšit si tak vzdělání,“ doplnil ředitel borské věznice Petr Vlk. Půlku studia tvoří teorie a půlku praxe v dílnách. Předměty, které tam pedagogové vyučují, jsou téměř totožné jako na běžné škole. Ty odborné představují strojírenská technologie, technické kreslení anebo strojnictví.