Prožíváme poslední víkend prázdnin a již v pondělí vykročí děti na cestu do školy, mnozí z nich poprvé. První dny, možná týdny půjde malý školáček v doprovodu rodičů, ale zanedlouho začne chodit do školy sám.

Cesta do školy

Pomozte Vašim dětem zvládnout tento důležitý krok do života bez zbytečných problémů. Využijte proto posledních prázdninových chvil ke klidnému rozhovoru se svými dětmi a procházce, jejíž trasa povede po cestě do školy. Ukažte dětem všechna nebezpečná místa v silničním provozu - při přecházení, při chůzi v blízkosti vozovky.
Dbejte, aby dítě nepřecházelo mezi zaparkovanými vozidly nebo na jiných místech, kde je znemožněn výhled. Vysvětlete svému dítěti význam světelných signálů na semaforu pro chodce. Upozorněte, že i při přecházení na vyznačených přechodech se musí rozhlédnout a přecházet opatrně.

Dopravní značky

Naučte je dopravní značky, které jsou umístěny na jeho cestě do školy. Zvolte společně nejkratší, ale zároveň nejbezpečnější trasu. Oblékejte své dítě pokud možno do barevně výrazného oblečení, především školní aktovka by měla být z reflexního materiálu. Řidič tak vaše dítě dobře uvidí a může včas zareagovat.

Bezpečnost

V odpoledních hodinách v době, kdy děti většinou samy čekají na Váš návrat z práce, zvolte pro děti vhodné vyplnění volného času. K nejvíce úrazům a dopravním nehodám zaviněných dětmi dochází právě v této době, kdy děti bezprizorně pobíhají mezi panelovými domy.
Připomeňte dětem, jak se mají zachovat pokud se setkají s člověkem, který je bude obtěžovat nebo jim cokoli nabízet. Ujistěte se, že Vaše dítě zná linky tísňového volání, ale že zároveň ví, že jejich zneužití je trestné. Napište vašemu malému školákovi telefon domů a do zaměstnání.
Policie v prvních dnech školní roku zvýší dohled nad bezpečností v silničním provozu v okolí škol, školních družin, dětských hřišť a sportovišť.
Přejeme školákům a jejich rodičům úspěšné vykročení do nového školního roku.