Karlovarský kraj jako zřizovatel zřídil v Sokolově k 1. lednu 2007 novou školu, jejíž název zní Střední škola živnostenská Sokolov.
Střední škola zahájila svou činnost až nástupem žáků dne 3. 9. 2007. Ředitelství školy má svoje sídlo v ulici Žákovská na Šenvertu (nad vlakovým nádražím).

Školu zatím tvoří žáci prvních ročníků a žáci ze Střední průmyslové školy a SOU hudebních nástrojů Kraslice, která byla 1.července sloučena s touto nově zřízenou školou. Ostatní ročníky, tj. druhé, třetí a čtvrté, zůstávají pod Střední odbornou školou Kynšperk až do doby ukončení studia.
Střední škola živnostenská Sokolov má pro výuku teorie tři školní budovy:

Sokolov, ulice Žákovská – studijní obory + nástavba, celkem 284 žáků
Sokolov, ulice Komenského – učební obory, celkem 234 žáci
Kraslice (bývalá SPŠ a SOU hudebních nástrojů) - celkem 82 žáků oborů zabývajících se výrobou hudebních nástrojů.
Ředitelkou školy byla jmenována Mgr. Hana Jandíková.

Posledního července skončila svoji činnost v budově na Šenvertě Základní škola praktická a speciální Sokolov, a i přes krátkou dobu, kterou jsme měli na přípravu zahájení výuky, se nám podařilo třídy opravit, uklidit, vymalovat, vybavit nábytkem.

Vybudovali jsme pro žáky dvě počítačové učebny a dokončují se dvě jazykové učebny. Od zřizovatele, Karlovarského kraje, jsme dostali potřebné finance na rozjezd školy. O příštích hlavních prázdninách proběhne celková rekonstrukce této budovy.
Souběžně se SŠŽ zůstává Střední odborná škola v Kynšperku n.O., kterou tvoří všechny ročníky dřevozpracujících učebních i studijních oborů a žáci 2. – 4. ročníků ostatních oborů.

Kynšperská škola by měla existovat jako jedinečná škola v kraji jen pro dřevozpracující obory. Tradiční výukou je zde výuka truhlářů a na tuto tradici chce zřizovatel, Karlovarský kraj, navázat..
Oběma školám, žákům a učitelům přejeme úspěšný školní rok 2007/2008.