Vybírat si z mnohem pestřejší nabídky oborů budou moci v budoucnu zájemci o studium v Karlovarském kraji. Slibuje to alespoň Česká zemědělská univerzita, která má v Karlových Varech pobočku fakulty životního prostředí. Ta v regionu chystá například otevřít fakultu agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Dále zde připravuje bakalářský studijní obor v rámci fakulty lesnické a dřevařské.

„Naše zkušenost v Karlových Varech je krátká, ale za to intenzivní. Čeho si zde nejvíce ceníme, je skutečnost, že po prvních pokusech se tu usadit a studium rozjet se nám podařilo získat prostory v objektu krajského úřadu. S podporou politického vedení kraje je tady navíc velmi reálná šance začít budovat samostatný univerzitní kampus, který by byl připraven i pro další obory,“ prohlásil Miroslav Martiš z České zemědělské univerzity v Praze.

Ta počítá, že by v Karlovarském kraji postupně rozvíjela dva velké studijní směry. Ten první je zaměřený na krajinu. „Je faktem, že Sokolovská uhelná je první z těch velkých společností, která má svou vizi postupného vyuhlení a rekultivace krajiny. Nám se na základě dlouholeté spolupráce s touto společností podařilo založit dva velké projekty. Jeden z nich se zaměřuje na rekultivaci dolu Medard. My si myslíme, že tento směr tu má své místo. Další okruh, jejž zde chceme rozvinout, se týká revitalizace krajiny,“ vysvětlil Martiš.

„A pak máme směr, který je velmi technicky zaměřený. V rámci fakulty ho považujeme za jeden z perspektivních. Je to založení určitého inovačního a technologického centra pro problematiku solární energetiky a výrobu speciálních komponentů,“ zmínil Martiš.

A jak záměry vnímají střední školy v regionu? „Myslím si, že Sokolov nebo i celé Sokolovsko potřebují spolupracovat s nějakou vysokou školou technického směru. Já bych tomu byl určitě rád a nebránil bych se ani zřízení nějakého kampusu,“ reagoval ředitel sokolovské ISŠTE Josef Novotný.

Rozvoj fakulty vítá i vedení kraje. „Úspěšné pokračování vysokoškolské výuky pro sto studentů je dokladem neustále se rozvíjející spolupráce mezi regionální veřejnou správou a Českou zemědělskou univerzitou, na niž navazují připravované projekty v oblasti výzkumu a vývoje obnovitelných zdrojů energie,“ uvedla Jana Pavlíková z oddělení informací a styku s veřejností Krajského úřadu Karlovarského kraje.