Dotaci na zateplení získala Střední škola živnostenská v Sokolově. Žádost o financování projektu v celkové výši 36,5 milionu korun podala v rámci operačního programu Životní prostředí. „Tento záměr byl schválen, a nám tak byla přidělena dotace téměř 27 milionů,“ uvedla ředitelka Střední školy živnostenské v Sokolově Hana Jandíková s tím, že na financování projektu se dále podílí Karlovarský kraj částkou 7,6 milionu a Státní fond životního prostředí. Ten uvolnil sumu 1,6 milionu.

„Předmětem podpory je realizace úspor energie v budově domova mládeže v ulici K. H. Borovského a v objektu školy v ulici Komenského,“ poznamenala Jandíková.
Celá akce má být rozdělená do dvou etap. „Letos bude provedena rekonstrukce systému vytápění a v příštím roce dojde na stavební práce, jako je zateplení obvodového zdiva a střechy budov, obnovení fasády a výměna oken a dveří. Na domově mládeže bude instalován solární systém kolektorů pro ohřev teplé vody,“ vyjmenovala ředitelka.