„V současné době probíhá konzultace podmínek zadávacího řízení na vybavení a drobné stavební úpravy laboratoří. Rovněž dochází ke koordinaci projektu s probíhající Revitalizací Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov,“ sdělil ředitel školy Pavel Janus. Jedná se o možnosti umístění reálných zařízení pro instalace technologií, pro potřeby dalšího užívání, montáže a údržby. Jde například o výuku termiky, tepelných čerpadel nebo biomasy. Vyučuje se zde také montáž, oprava a údržba zařízení obnovitelných zdrojů energie.

Škola také dlouhodobě konzultuje, spolupracuje a plánuje se svým saským partnerem. „To vše je těžištěm přeshraničního velmi dobrého vztahu,“ dodal Janus.

Již v pátek 18. června se v rámci projektu uskuteční první takzvaná měkká akce, která má zásadní vztah k popularizaci fyziky a k obnovitelným zdrojům vůbec. Jedná se o Hartenberské školnění. „Připravili jsme naučnou stezku, během níž si budou moci školáci ověřit své znalosti a dovednosti v krásném okolí hradu Hartenberg,“ láká zájemce jeden ze studentů ISŠTE. Akci má navštívit až 700 dětí ze základních škol. Čekat na ně budou studenti Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, kteří na osmnácti stanovištích představí fyziku v historickém hávu. Návštěvníci uvidí Archiméda, Keplera nebo Einsteina. Děti se seznámí nejdříve s podstatou jevů kolem nás a na jednoduchých hrách si vyzkouší, co nechápou před tabulí.