Spíše na menší investiční akce se hodlá v nejbližších letech zaměřit město Chodov. Chystá se na opravy chodníků, komunikací, budování parkovišť či sítí pro rodinnou výstavbu. V takzvaném střednědobém plánu rozvoje města pro následující čtyři roky však pamatuje i na sociální oblast, školství nebo bezpečnost.
„Stanovili jsme deset strategických cílů pro dané období. Při zpracování plánu jsme si počínali zodpovědně, a to i v případě financí. Určitě to není katalog přání, ale seznam reálných projektů, u kterých máme větší jistotu, že je budeme moci realizovat. Buď s ohledem na finance města, nebo s možnostmi čerpání dotačních titulů,“ uvedl místostarosta Chodova Patrik Pizinger.

„Na sociální oblast chceme klást opravdu velký důraz. Od kraje jsme totiž již dříve získali dům s pečovatelskou službou, který potřebuje zásadnější rekonstrukci. Také v něm hodláme vytvořit jakési centrum pro seniory. Již dnes tu sídlí pečovatelská služba, jejíž fungování bychom rádi rozšířili,“ nastínil Pizinger.

V kategorii školství se chce město zaměřit na efektivnější využití budov a pohlídat si tak náklady na údržbu a spotřebu energií. „Nemyslím to tak, že bychom nějaké školy zavírali nebo bourali, ale spíše chceme zlepšit jejich energetickou hodnotu. Mohu uvést jeden zamýšlený projekt, kdy bychom chtěli najednou vyřešit stavební výplně. Zkrátka nenakupovat okna postupně, ale vymyslet jednu velkou zakázku,“ sdělil místostarosta. „Poslední dobou kolují po Chodově fámy, že budovu první základní školy u kruhového objezdu hodláme zbourat. To rozhodně nechceme. Nyní se zabýváme myšlenkou, jak stav tohoto objektu řešit. Buď investicí, nebo vhodnou přístavbou druhého stupně. Tím bychom školu sjednotili do jednoho areálu, čímž by asi podle mého názoru bylo její fungování nejlepší,“ navrhl Pizinger.
K problematice se vyjádřil také starosta Josef Hora. „Opravit takový dům není vůbec jednoduché. Navíc jsou zde malé třídy, malé místnosti a úzké chodby. Kdybychom se pustili do přestavby s respektováním současných norem, tak by se náklady pohybovaly okolo třiceti milionů korun,“ zdůraznil Hora.