SOKOLOV/ Třikrát během pěti týdnů měli možnost žáci 6. základní školy v Sokolově navštívit své partnery z Německa. Celkem se za hranice vypravilo třiašedesát dětí ze šestých, sedmých a osmých tříd. Tyto projekty jsou dotované z německé strany, sokolovští žáci si platí jen symbolické příspěvky a podle učitelů cizích jazyků jsou vícedenní výlety do sousední země hlavně výsledkem dlouholeté spolupráce.
„Začalo to vlastně náhodou před čtyřmi roky. Našli jsme partnerskou školu v Německu a ještě s jednou školou z Maďarska se začaly připravovat společné projekty,“ vzpomíná na začátky učitelka Hana Plachá. „Tato setkání byla vždy na dané téma, takže jsme se dlouho připravovali, vyráběli jsme pomůcky, nacvičovali scénky, učili se ta správná slova,“ popisuje učitelka.
Výlety pomáhají ve výuce cizích jazyků hlavně motivačně. Podle učitelů si žáci přímo v zahraničí ověří, že jsou schopni se v cizí řeči orientovat. „Od školních frází se mluva v ulicích opravdu hodně liší,“ poukazuje učitelka.
To potvrzuje i zástupkyně ředitele 6. ZŠ Sokolov a němčinářka Brigitte Havelková. „Hlavně se rozpovídají, objeví přízvuk i nová slovíčka. Navíc si zde často najdou nové kamarády, se kterými si pak nejčastěji přes e–mail dopisují,“ pochvaluje si němčinářka.
Šesťáci se během svého posledního výletu za hranice dostali do středověku. Strávili totiž týden v kostýmech na hradě Hohenberg. Poznali nejen mučírnu, ale hlavně hon za pokladem. Sedmáci si zase vyzkoušeli, kudy chodili celníci po hraničních stezkách. Žáci osmých tříd pak navštívili Bad Kissingen. „Museli se zorientovat ve městě, ptát se lidí, ptát se v infocentru,“ uvedla učitelka s tím, že celou dobu byli sokolovští žáci v kontaktu se žáky z Německa. Například se museli navzájem vyzpovídat a pak toho druhého představit.
Přeshraniční projekty chce škola pořádat i nadále.