Již jedenáct let existuje přátelství mezi sokolovskou základní školou v ulici Boženy Němcové a Realschule 1 v bavorském Coburgu. I letos se na přelomu září a října setkalo 40 žáků osmých a devátých tříd v rámci výměnného pobytu. Ten se konal jak v Coburgu, tak v Sokolově.

Program výměny byl velmi bohatý. Navštívili jsme radnice obou měst, kde jsme byli přijati místostarosty Tessmerem a Berkou. Protože je naše základní škola školou s rozšířenou výukou TV, utkali se naši žáci se svými kolegy z Coburgu ve fotbalu, volejbalu, florbalu či basketbalu. Nechyběla ani společná návštěva posilovny.

Vedle sportovních her jsme si prohlédli město Coburg, vyjeli vláčkem na pevnost Veste, zvládli jsme úkoly v lanovém centru i jazykový kurz.
Našim přátelům jsme pak ukázali město Sokolov i naši školu, vzali jsme je do Lokte, kde si prohlédli hrad i celé město. Stejně jako v loňském roce si i letos mohla celá skupina zkusit zahrát golf a díky tomu poznat, jakým způsobem je možné rekultivovat krajinu.

Naši žáci byli po celou dobu pobytu nuceni mluvit německy nebo anglicky, a mohli si tak ověřit, jak dobře ve škole pracují, jestli se domluví a kde musí trochu přidat. Naučili samozřejmě také své německé kolegy nějaká slova česky, aby se jejich kamarádi v Čechách „neztratili“.
Výměna žáků by nebyla možná bez dlouhodobé podpory města Sokolova a Česko-německého fondu budoucnosti, kterým touto cestou děkujeme.