Vyhovět požadovaným vyhláškám, které vyžadují přesnou výšku lavic, židlí, správné osvětlení či umělé větrání toalet, se školy na Sokolovsku snaží, jak nejlépe umějí. Ne vše ale mají na sto procent.

„Záchody v naší škole umělou ventilaci nemají, větráme zde okny,“ přiznal ředitel sokolovské ISŠTE Josef Novotný. „Co se týče oken, tak ta podle norem máme. Dokonce si platíme firmu, která jednou měsíčně kontroluje nejen jejich stav, ale i celé školy z hlediska bezpečnosti a hygieny práce,“ pokračoval Novotný.

Vyhlášce vyhovují i židle. „U nich je výhoda, že všichni žáci už vyrostli, takže nemusíme řešit problémy malých židlí, co mají na prvním stupni,“ poznamenal ředitel ISŠTE (integrovaná střední škola technická a ekonomická).

A jak jsou na tom školy základní?
„Plastová okna máme správné, normované velikosti,“ sdělila ředitelka Základní školy ve Vintířově Marcela Kokešová. Na otázku, zda škola disponuje požadovaným systémem větrání, odpověděla: „V přízemí budovy máme umělou ventilaci. V prvním patře však máme zatím větrání zajištěno jen okny,“ reagovala ředitelka. Současně poznamenala, že škola plánuje postupnou výměnu veškerého žákovského nábytku, tedy i židlí pro žáky. „Zatím máme židličky staré, které ale odpovídají požadované normě,“ doplnila.

V květnu se ve vintířovské škole zastavili pracovníci Okresní hygienické stanice v Karlových Varech. A jaký byl výsledek kontroly? „Bez závad,“ uvedla Kokešová.