V sobotu 26.května oslavila Základní škola v Rotavě 40.narozeniny.Pozvání přijali představitelé města, bývalí vedoucí pracovníci a další přátelé školy.

Součástí slavnosti byla prohlídka školy, videoprezentace a výstavka žákovských prací. Kromě výstavy prostorových prací žáků se celá škola stala galerií. Vstupní hala, chodby a schodiště zůstanou stálou výstavou obrazů žáků.

Videoprezentace zachytila školu od roku 1966,kdy na místě školního areálu bylo staveniště, až po současnou bohatou činnost školy. K tomuto výročí škola vydala Almanach a DVD.

Celým dopoledním programem provázeli hosty a návštěvníky žáci 9.ročníku. Součástí oslav bylo také posezení v „kavárně“ školy (učebna VII.B).
Odpoledne představili svůj kulturní program, za účasti široké veřejnosti, žáci a děti z rotavské mateřské školy. Motto akademie probíhalo v duchu zemí Evropské unie. Druhá část programu byla zaměřena na činnost školy v zájmových útvarech. Pořadem provázeli Roman Žovinec a Nikola Hanzlíková.
Slavnost ukončilo přátelské posezení s bývalými i současnými pracovníky školy.

Za přípravu a průběh oslav náleží poděkování žákům, jejich učitelům, rodičům, vedení města, pracovníkům kulturního a společenského centra a sponzorům.