Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 opět zve budoucí žáky šestých tříd do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. V lidovém podání se mluví o matematické třídě, i když žáci získají velmi solidní sumu znalostí a dovedností ve všech předmětech.
Naše škola má v práci s nadanými žáky – především samozřejmě matematicky nadanými – dlouholeté zkušenosti. V těchto třídách vznikají konkurenceschopné kolektivy, děti se učí „učit se“ a v průběhu školní docházky získají vědomosti i vlastnosti potřebné nejen při dalším studiu, ale i v životě. Nemívají problémy při přijímání na střední školy a dále pak úspěšně studují i na vysokých školách.
O úspěšnosti matematických tříd svědčí i to, že žáci se pravidelně účastní všech soutěží a olympiád a v okresních i krajských kolech obsazují přední místa. Přitom se zdaleka nejedná jen o soutěže vědomostní, „šestka“ se neztratí ani při sportovním zápolení. Na tomto místě se sluší pochlubit se výsledky letošního školního roku.
Ve sportovním klání zářili především basketbalistky a basketbalisté. Mladší žákyně vyhrály krajské kolo basketbalové soutěže Nestlé a mladší žáci obsadili ve stejné soutěži druhé místo. V okresním kole školní sportovní soutěže nenašly mladší žákyně přemožitelky, starší žáci dosáhli na bronz.
Siloví vícebojaři byli v okrese druzí, stejně tak i plavkyně, mladší žákyně. Jejich plavečtí kolegové okresní soutěž vyhráli. Tradičně nám dělají radost šachisté – zvítězili v okrese a v krajském kole jim patřilo druhé místo. A také starší žáci vystoupili na druhou příčku při atletickém čtyřboji.
Stříbrné hlasy pěveckého kvarteta „Sweet Voices“ uchvátily porotu při Březovském lístku – první místo – a duo „Ledo“ získalo za provedení svých písní cenu poroty.
Ovšem nejen ve sportu a zpěvu jsou naši žáci dobří. Vzhledem k zaměření školy jsou samozřejmě úspěšnější v přírodovědných soutěžích. Potěšili nás řadou vítězství v okresních soutěžích – v chemické olympiádě, ve fyzikální olympiádě kategorie E a F, v zeměpisné olympiádě kategorie B (v kategorii C přibylo 4. místo), biologické olympiádě kategorie C (plus 2. místo) a konečně v matematické olympiádě Z7 (společně s třetím místem).
Krajská kola některých soutěží jsou teprve před námi, můžeme se těšit. Zatím máme krajské čtvrté místo – bramborovou medaili – v chemické olympiádě.
Nejsme sice jazykovou školou, výuce cizích jazyků se ale věnujeme opravdu zodpovědně (viz níže). Proto není překvapením, že náš žák obsadil v okresním i krajském kole konverzační soutěže v německém jazyce druhé místo a další žákyně „překonverzovala“ všechny ostatní účastníky v soutěži anglické.
Učební plány matematických tříd mají vyšší počet hodin matematiky a přírodovědných předmětů, tj. fyziky, chemie a přírodopisu. Samozřejmostí je v každém ročníku práce s počítači a volba dalšího cizího jazyka. Ve škole se vyučuje německému a anglickému jazyku, jako další cizí jazyk je možné zvolit i jazyk ruský, popřípadě navštěvovat kroužek konverzace v ruštině.
Škola navázala mezinárodní spolupráci a účastní se mezinárodních projektů – vzhledem k zeměpisné poloze našeho kraje se jedná o spolupráci s německými školami. Výuka němčiny je doplňována i pravidelnými výlety za různými příhraničními zajímavostmi. Škola nabízí i zajímavé volitelné předměty a kroužky.
Budoucí šestá třída se už začne vyučovat podle našeho vlastního školního vzdělávacího programu. Ten bude od 1. září 2007 k dispozici na webových stránkách školy.
Na stejných stránkách – www.6zs-sokolov.cz - se můžete seznámit i s děním ve škole.
Do této třídy se mohou hlásit žáci s velmi dobrým prospěchem. Přihlášky lze získat přímo v sekretariátě 6. ZŠ nebo od dubna na webových stránkách školy a zaslat je buď elektronicky na adresu skola@6zs-sokolov.cz, nebo poštou na adresu ZŠ Sokolov, Švabinského 1702, 356 05 Sokolov.
Uzávěrka přihlášek je v pondělí 21. května 2007, zkoušky se konají ve středu 23. května v 9 hodin v aule školy.
Zkoušky se skládají z testů z přírodovědy a českého jazyka a z písemné práce z matematiky. Výběr žáků se provádí na základě prospěchu a přijímacích zkoušek, o přijetí či nepřijetí budete informováni do 15. června 2007.