„Touto cestou bychom velice rádi poděkovali paní učitelce Ježkové za to, co dělá, a že děti vede k laskavosti, solidaritě, sounáležitosti a soucítění s druhými. Velký dík patří také rodičům a pochopitelně i samotným dětem,“ vzkazuje do školy Jaromíra Fajtová, vedoucí Azylového domu v Sokolově.

„Přímo ve škole jsme si s žáky i paní učitelkou povídali o tom, jak se žije v azylovém domě, s čím maminkám, tatínkům a rodinám s dětmi pomáháme. Od nás se pak také dozvěděli, co je cílem naší služby. Vedle toho se nás děti ptaly, jak to u nás vypadá. Proto jsme je na jaře pozvali na zahradu, že si opečeme buřty,“ doplnila Klára Damašková, pracovnice azylového domu.

Současně poznamenala, že by uvítala, pokud by se ke spolupráci připojily i další třídy nebo školy. Za zmínku také stojí, že již odstartovala i sbírka šatstva, do níž se zapojí i rodiče žáků.

(mih)