Tolerujeme odlišnosti – to je zajímavý projekt, do kterého se zapojili žáci 6. základní školy v Sokolově. Školu tak navštívili zástupci sokolovského střediska TyfloCentra, kteří školákům přiblížili život nevidomých. Žáci si tak mohli vyzkoušet některé kompenzační pomůcky, zhlédnout ukázku chůze s bílou holí nebo práce s vodicím psem.

„Mohli jsme si vyzkoušet lupy, pohladit si vodicího psa a seznámit se s jeho životem a s životem nevidomého. Nakonec se mohli zeptat na cokoliv, co nás zajímalo a co jsme dosud nevěděli. Přednáška byla velice zajímavá a myslím si, že si z toho všichni žáci vzali příklad. Vždyť přeci být odlišný je normální," svěřila se se svými dojmy žákyně 8. třídy Barbora Hendrychová. Život nevidomých tak mohli žáci vidět na vlastní oči přímo ve třídách, kam zástupci TyfloCentra pro nevidomé a slabozraké vyslali své zástupce. „Přinesli jsme kompenzační pomůcky, což jsou kromě bílých holí a různých druhů lup například také kuchyňské potřeby, psací stroj nebo elektronika, speciálně uzpůsobená právě pro potřeby nevidomých. Tedy třeba mluvící tablet nebo chytrý telefon," prozradila vedoucí sokolovského střediska Gertruda Maruščáková.

Spolu se zástupci střediska přišel do školy i Josef Krajčovič – nevidomý s vodicím psem. „O pejska se musíme i my zvládnout dobře starat, krmit ho, hrát si s ním a samozřejmě s ním procvičovat jednotlivé povely, aby je nezapomněl. Doreen umí například zvednout a přinést klíče, které mi mohou na ulici vypadnout z kapsy. Celkem umí několik desítek užitečných povelů," prozradil Krajčovič, který je jediným nevidomým v Sokolově, který vodicího psa má a využívá.
Lidé v regionu mohli v říjnu na nevidomé přispět ve sbírce Bílá pastelka. Její výsledky budou ohlášeny v průběhu tohoto týdne.