„Přemístění s hromadou nářadí pro nás bylo trochu delší, ale nakonec jsme dorazili. Byli jsme srdečně přivítáni vedením domu pro seniory. A pak už jsme se vrhli do práce. Shrabovali jsme listí, kterého zde bylo požehnaně, neboť zahrada má hodně stromů a keřů. O přestávce jsme se posilnili sušenkou a čajem a pak se zase pustili do práce, která šla školákům pořádně od ruky. Také si za svoje snažení vysloužili pochvalu," řekla za základní školu Anna Horová s tím, že do úklidu zahrady se pustilo celkem 27 žáků z druhého stupně.