V jedné z rekonstruovaných učeben vznikly školní dílny, kde bude probíhat výuka technických a řemeslných oborů v 6. a 7. ročníku. „Učebna je vybavena novým nábytkem a vybavením, jako jsou nové pracovní dílenské stoly se svěrkami, skříně a regály pro umístění materiálu a nářadí. Učitelská katedra je umístěna v čele místnosti a vyučující má k dispozici PC s monitorem a interaktivní tabulí, reproduktory, videoprojektorem a nástěnnou výukovou tabuli,“ popsal tajemník městského úřadu Karel Tetur.

Nově zrekonstruované učebny – dílny a laboratoř – využívají školáci ze ZŠ Nové Sedlo.

Druhá je učebna fyziky a chemie. „Vybavena je katedrou s počítačem a monitorem, dále digestoří pro případné demonstrační pokusy s látkami, které jsou odvětrávány.Učebna disponuje i měřicí digitální soustavou pro fyziku, kterou bude možné připojit senzory k PC. Katedra je též vybavena interaktivní tabulí s výškově stavitelným pojezdem, reproduktory, zesilovačem a videoprojektorem. Žáci mají k dispozici pracovní pomůcky, jako je např. mikroskop s LED osvětlením a robotickou soupravu pro školy,“ přiblížil druhou z nově rekonstruovaných učeben.

Město Nové Sedlo na realizaci obdrželo dotaci z MAS Sokolovsko IROP. Celkové rozpočtované náklady projektu jsou více než 4 miliony korun a poskytnutá dotace je 95 procent.