Stále více trestných deliktů – krádeží či fyzického násilí, musí řešit město Chodov. Školáci zde totiž neváhají surově napadnout svého vrstevníka, krást v obchodech nebo se jen tak, lidově řečeno, poflakovat po ulici, zatímco by měli sedět ve školních lavicích. Tím, že jsou mimo dohled učitelů nebo rodičů, pak potají kouří či zkoušejí popíjet alkohol. Takzvané závadové chování nezletilých se snaží město řešit – výchovnými pohovory nebo přímou návštěvou rodiny. Ne vždy to ale má úspěch.
„Většinou je to do rodin, kde s rodiči není spolupráce. Podle statistik, které máme k dispozici, se dá mluvit o stoupající úrovni těchto závadových jevů,“ přiznal starosta Chodova Josef Hora.

V minulém roce se rodiče s dětmi museli dostavit na padesát výchovných pohovorů, což je o dvanáct sezení více než v roce 2007.
„Podněty k řešení trestných deliktů jsme dostali od městské policie, a to ve 14 případech. Většinou stačí domluva a řádné popovídání s rodiči a jejich dětmi,“ poznamenal Hora.

Co strážníci zjistí, dál předávají sociálnímu odboru. „My je upozorňujeme na vše možné, ať je to třeba pití alkoholu nebo šikana. Tato oblast spadá pod velice přísné informační embargo. Někdy si ale myslím, že to je až moc nezdravě utajované. Tím, že odbor spolupracuje s naším preventistou, se daří spousty nešvarů odchytit hned v začátku, ještě než se rozvinou v něco závažnějšího,“ vysvětlil velitel Městské policie v Chodově Josef Kertész.
A co chodovské děti konkrétně provedly? Koncem roku jedenáctiletý chlapec napadl ještě se třemi dalšími kamarády osmiletého školáka. Dostal od útočníka ránu pěstí do obličeje. A jaký měl rváč důvod? „Vlastně žádný. Chtěl si jen tak s kamarády praštit do náhodného kolemjdoucího. Strážníci případ sepsali a s ohledem na věk pachatele ho postoupili ke správnímu řízení,“ uvedl chodovský preventista Ladislav Staněk.

V lokalitě Železný Dvůr zase desetiletý chlapec zdemoloval zaparkovaný automobil. „Z nudy sebral cihlu a tou pak zničil přední i zadní sklo vozu. Když pak zjistil, že je auto odemčené, likvidoval i ovládací prvky pod volantem. Případ mimo jiné putoval i na sociální odbor města,“ zmínil Ladislav Staněk.
Velkým problémem v Chodově je i záškoláctví. Loni tam žáci nasbírali celkem 1 673 neomluvených hodin. „To je docela velký balík,“ podotkl starosta.

Se záškoláctvím se nejvíce potýká základní škola v Husově ulici. Ta evidovala 671 neomluvených hodin. „Spadají k nám totiž sociálně slabé rodiny ze Železného Dvora. Rodiče se snažíme zvát k nám do školy, ale ti k tomu příliš velký vztah nemají. Hodně nám ale pomáhají strážníci, kteří občas projedou místa, kde by se záškoláci mohli zdržovat. Přínosné jsou také tematické přednášky. Ty pro nás dělá místní preventista,“ sdělil ředitel základní školy v Husově ulici Ladislav Stojan.