Pryč jsou doby, kdy řešili ředitelé mateřských škol problémy s nedostatkem dětí. Třídy se musely slučovat, pedagogové přicházeli o pracovní místa. Nových žáčků je ale i v Karlovarském kraji víc a víc. V některých školkách jsou i přes babyboom kapacity stále dostačující. Jinde připravují nové prostory pro další třídy. A to i přes tvrzení odborníků, že začne zanedlouho počet dětí opět klesat.

Například v Chebu situaci s přibývajícími novými žáky řešit nemusejí. Mateřské školy zde navštěvuje na devět set padesát školáčků. „Konečná kapacita je ale stále vyšší,“ sdělil vedoucí odboru školství, tělovýchovy a kultury Zbyněk Syrovátka. „Dohromady bychom mohli nabídnout místo v mateřských školách 1100 dětem,“ uvedl. „Momentálně se tedy o rozšiřování školek v Chebu neuvažuje,“ potvrdil.

Jiná situace ale panuje ve Skalné. Tu 'nepostihl' pouze zmíněný babyboom. „Poslední dva roky jsme u zápisů zaznamenali víc zájemců, než jaké máme možnosti,“ pověděl skalenský starosta Radomil Gold.

Ve Skalné se staví nejen mnoho rodinných, ale také bytových domů. A to láká především mladé rodiny. Město je vzdálené od Chebu pouhých třináct kilometrů. I přesto může svým obyvatelům nabídnout poptávaný klid.
Zatím jsou ve skalenské mateřské škole v provozu dvě třídy. To by se ale mělo změnit. „Je to opravdu optimistický odhad, ale doufám, že třetí třídu budeme moci otevřít už v září,“ uvedl starosta.

I zde se před lety slučovalo. Jedna ze tříd posloužila k ordinaci dětské lékařky. „A to se nám osvědčilo. Nechceme ordinaci přemisťovat,“ zdůraznil Gold. To ale znamená hledat prostory pro novou třídu. Ale i to je již jasné. Jedná se o půdní vestavbě budovy školky. Tam budou čas trávit ty nejstarší děti. „Zvětšení kapacity je zde opravdu akutní záležitost. Povolení již máme, takže doufám, že nebude nereálné třídu do nového školního roku připravit,“ doufá starosta. Celková kapacita skalenské mateřské školy by poté měla být dvaasedmdesát žáků. „Mohli bychom tedy přijmout čtyřiadvacet dětí,“ upřesnil Radomil Gold. Doteď muselo zařízení odmítat děti mladší tří let či ty, které nejsou přímo ze Skalné.

A kolik bude nová třída pro školáky mateřinky stát? „Počítáme, že se 'vejdeme' do pěti milionů korun,“ uvedl starosta. Dodal, že částka zahrnuje vše, tedy i věci potřebné k dodržení hygienických pravidel.

Dostatek míst je i v mateřinkách na Sokolovsku, a to konkrétně v Chodově. „U nás je to tak, že máme stále jednu třídnu prázdnou, takže děti můžeme bez problémů přijímat,“ sdělila Jana Piklová, ředitelka Mateřské školy v Nerudově ulici v Chodově, ke které patří ještě tři další odloučená pracoviště. „A co se týče nárůstu počtu dětí, tak k tomu mohu říci, že určitý větší zájem evidujeme. Zdá se, že skutečně přibývají. Konkrétní čísla ale budeme znát až v dubnu,“ doplnila. Žádný problém nemají ani v sousedním Vintířově. „K nám v průměru dochází tak 53 dětí. Školka je naplněná. Na druhou stranu ale nepočítáme, že by se jejich počet nějak navýšil,“ uvedla ředitelka vintířovské mateřské školy Zdeňka Štafková.