Informoval o tom mluvčí Chodova Martin Polák. Jak doplnil, částka, kterou schválila rada města, se nezměnila už deset let. „Vzhledem k tomu, že měsíční částka výše úplaty nesmí překročit 110% skutečných neinvestičních nákladů na jednoho žáka, což se pohybuje za posledních deset let mezi 300 až 370 korunami za měsíc, je naše školné opravdovým luxusem,“ poznamenala ředitelka školy Jitka Kaprová. Stejnou sumu jako v předchozích letech budou platit i žáci v přípravném a základním studiu tanečního, výtvarného a literárně-dramatického oboru. „Poslední zásadnější změna ve financování se odehrála v roce 2012, kdy škola zpoplatnila hru na druhý a další nástroj, která byla dosud zdarma. K úpravám ceny sáhla škola také u docházky do kolektivních předmětů, zde se však jedná spíše jen o symbolický poplatek,“ upřesnil mluvčí Polák.